PRIJAVA SREDNJEŠOLCEV V 5. IZMENO

 In Novice

V času 5. izmene bosta na letovanje vključeni tudi skupini mladostnikov, ki so že zaključili osnovno šolo. Prijavo mladostnikov starih do 17 let, boste starši, skrbniki lahko oddali že 3. 5. 2023, sočasno z ostalimi prijavami. Sprejem in obravnava navedenih prijav pa bo potekala ločeno od ostalih prijav otrok, ki še obiskujejo OŠ oz. zaključujejo OŠ junija 2023. Pred samo prijavo mladostnika-ce na letovanje v Otroško letovišče Pacug, mladostnike in starše, skrbnike prosimo za razmislek ali letovanje v Pacugu izpolnjuje vaša pričakovanja. Cilj naših letovanj ni omejevanje interesov in zanimanj mladih, vendarle pa so letovanja namenjena vsem otrokom od 5 leta dalje in način vedenja mladostnikov vpliva tudi na vse ostale udeležence letovanja, ki imajo prav tako svoja pričakovanja. V zadnjih letih žal opažamo vedno več namernih kršitev udeležencev, naša letovanja pa so namenjena prijetnemu vzdušju, smehu in iskrenosti.

OMEJITEV ŠTEVILA SREDNJEŠOLCEV IN POTRDITEV PRIJAV

Število mest mladostnikov do 17 let je omejeno in sicer le na dve skupini, eno žensko in eno moško. Zaradi omejitve mest v izmeni in sočasno zavezanosti ZPM Lj. Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) k pogodbi z Ministrstvom za zdravje, da je omogočeno tudi mladostnikom zdravstveno letovanje, bomo na ZPM navedene prijave obravanavali šele po 17. 5. 2023. Obravnavali bomo le popolne prijavnice z vsemi potrebnimi podatki in priloženo pravilno izpolnjeno izjavo staršev in mladostnika-ce, ki je na voljo na prvi strani Prijavnice za letovanje 2023. Najkasneje v roku 5 delovnih dni po obravnavi prijavnic, bomo starše, skrbnike obvestili o tem ali je prijava potrjena ali je v čakalni vrsti oz. ali se prijava ni uspela uvrstiti na letovanje.

OBRAVNAVA PRIJAV

Zaradi omogočanja zdravstvenega letovanja mladostnikov, ki morajo pridobiti za prijavo tudi zdravstveni predlog zdravnika mladostnika-ce, je najmanj 12 mest do 17. 5. rezerviranih za navedeno letovanje mladostnikov. Prijava na samoplačniško letovanje je enostavna in urejena v 10 minutah, za prijavo preko zdravstvenega predloga pa se je potrebno naročiti k zdravniku in pridobiti termin v ZD. Navedeno posledično pomeni, da bi se prosta mesta lahko zapolnila še preden bi ostali starši uspeli pridobiti termin pri zdravniku mladostnika-ce.

Prijav mladostnikov, katerim je bil na preteklih letovanjih izrečen ukrep napotitve domov zaradi hujših kršitev hišnega reda, ZPM ne sprejema. Prav tako ima ZPM prvico do zavrnitve prijave mladostnika-ce, ki v preteklih letih ponavljajoče ravnal-a v nasprotju s pravili letovanja in hišnim redom ter s tem povzročal-a oteženo delovanje skupine otrok ali izmene letovanja.

Obravnava prijav mladostnikov bo potekala na podlagi naslednjih kriterijev:

  • datum in ura spletne prijave,
  • način letovanja (samoplačniško ali preko zdravstva),
  • ustrezno izpolnjena prijavnica z ustreznimi prilogami,
  • ustrezno izpolnjena in podpisana (oba starša in mladostnik-ca) izjava mladostnika-ve (dosegljiva na prvi strani prijavnice),
  • po zapolnitvi rezerviranih 12 mest za zdravstveno letovanje, se prijave obravnavajo po datumu in uri spletne prijave ne glede na način letovanja,
  • v kolikor se rezervirana mesta za zdravstveno letovanje mladostnikov do 17. 5. 2023 ne zapolnijo, se mesta oddajo samoplačniškim prijavam mladostnikov oz. ostalim prijavam na letovanje.

V kolikor bi se pojavil sum, da je bil predlog za zdravstveno letovanje zadrževan s strani prijavitelja, si ZPM pridržuje pravico prijavo obravnavati s tistim dnem in uro, ko je bila oddana spletna prijavnica. Prav tako si ZPM pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v kolikor se pojavi sum, da izjava mladostnika-ce ni podpisana s strani staršev oz. mladostnika-ce.

NAČIN PRIJAVE

POMEMBNO: Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna. Izpolnjena prijavnica brez priloge zdravstvenega predloga velja le za tiste mladostnike, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja Ministrstva za zdravje) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico s priponko skena prve strani zadravstvenega predloga in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali.

Od srede, 3. 5. 2023 dalje bo možna oddaja prijave na poletno letovanje otrok v Pacugu. Prijavnica bo dosegljiva na prvi strani naše spletne strani. Pred izpolnjevanjem spletne prijavnice na prvi strani prijavnice prenesite izjavo (v oranžnem kvadratku PRILOGA). Prosimo vas, da skrbno preberete vsebino izjave ter se pogovorite z mladostnikom-co. Podpisano izjavo s strani mladostnika-ce in staršev, skrbnikov priložite v prijavi na letovanje. Zdravstveni predlogi bodo v ZD z začetkom maja, zato starši, skrbniki lahko že predhodno preverite pri osebnem zdravniku ali je vaš mladostnik-ca upravičen do navedenga letovanja. Mesta za zdravstvena letovanja so rezervirana, a so številčno omejena glede na posamezno letovišče.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete na ZPM izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. V 5. izmeni je število mladostnikov starih od 16 in 17 let omejeno. Prijavo mladostnika, kateremu je bil v preteklosti izrečen vzgojni ukrep na letovanju oz. je s ponavljajočim ravnanjem v nasprotju s pravili letovanja in hišnim redom povzročal oteženo delovanje skupine ali izmene, ima ZPM pravico zavrniti. Ko bodo mesta za mladostnike zasedena, prijava ne bo mogoča in se postavi v čakalno vrsto v primeru sporostitve mesta na letovanju za mladostnike.

Preberite si tudi Prijava na letovanje 2023.