PRIJAVA NA LETOVANJE PACUG 2023

 In Novice

Od 3. 5. 2023 bodo odprte prijave na poletno letovanje v Pacugu. Do navedenega datuma prijavnica ne bo na voljo in rezervacije mest niso možne. V nadaljevanju podajamo informacije o prijavah na letovanje Pacug 2023, vendar si do pričetka odprtih prijav pridržujemo pravico do sprememb, v kolikor bi zaradi zunanjih dejavnikov do tega prišlo.

Na ZPM Lj. Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) se na poletna letovanja pripravljamo s pozitivnim odnosom in upamo, da bomo tudi to poletje omogočili otrokom in mladim sprostitev ter oddih od tudi njim težkih razmer. Starše in skrbnike prosimo, da si skrbno preberete naslednje informacije in, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo.  O možnosti prijav in o vseh novih informacijah vas bomo obveščali preko Fb profila in spletne strani. Prijava na letovanje bo mogoča na naslednje načine:

 • prijava brez zdravstvenega predloga
 • prijava preko zdravstvene predloga

POMEMBNO: Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna. Izpolnjena prijavnica brez priloge zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja Ministrstva za zdravje) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico s priponko skena prve strani zadravstvenega predloga in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali.

ZPM je kandidirala na JR Ministrastva za zdravje za organizacijo zdravstvenih letovanj za UE Ljubljana, UE Kamnik in UE Vrhnika, UE Ilirska Bistrica (prijave za letovanje možne le v 5. izmeni) in UE Postojna (prijave za letovanje Postojne in Pivke bodo potekale izključno preko DPM Po-Pi v terminu 1. in 4. izmene), ter izključno za otroke iz socialno nespodbudnega okolja iz UE Cerknica (5. izmena), UE Grosuplje (3. in 5. izmena)  in UE Litija (2. izmena). Za sofinancirano zdravstveno letovanje iz UE Cerknica, Grosuplje in Litija se obrnite na druge izvajalce letovanj.

Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje na naveden način samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO). Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tisti otroci in šolarji, ki so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od 12. 3. 2022 do 3. 3. 2023) ali  imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva ali več zapisov od 12. 3. 2022 do 3. 3. 2023).

TERMINI

1. izmena    2. 7. – 12. 7. 2023                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
2. izmena  12. 7. – 22. 7. 2023                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
3. izmena  22. 7. – 29. 7. 2023 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
4. izmena  29. 7. –   8. 8. 2023                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
5. izmena    8. 8. – 18. 8. 2023                 od 5 do vključno 17 let  (vrtec, osnovna in srednja šola)
6. izmena  19. 8. – 26. 8. 2023 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5.izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v Občini Ljubljana in Občini Ig……… 395,00 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 420,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v Občini Ljubljana in Občini Ig……… 114,80 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 139,80 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v Občini Ljubljana in Občini Ig……… 276,50 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 294,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v Občini Ljubljana in Občini Ig……… 80,36 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 97,86 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ljubljana, Kamnik, Komenda, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od srede, 3. 5. 2023 dalje bo možna oddaja prijave na poletno letovanje otrok v Pacugu. Prijavnica bo dosegljiva na prvi strani naše spletne strani. Zdravstveni predlogi bodo v ZD z začetkom maja, zato starši skrbniki lahko že predhodno preverite pri osebnem zdravniku ali je vaš otrok upravičen do navedenga letovanja. Mesta za zdravstvena letovanja so rezervirana, a so številčno omejena glede na posamezno letovišče.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete na ZPM izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5 leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 17 leta starosti (SŠ). V 5. izmeni je število mladostnikov starih od 16 in 17 let omejeno. Prijavo mladostnika, kateremu je bil v preteklosti izrečen vzgojni ukrep na letovanju oz. je s ponavljajočim ravnanjem v nasprotju s pravili letovanja in hišnim redom povzročal oteženo delovanje skupine ali izmene letovanja, ima ZPM pravico zavrniti. Ko bodo mesta za mladostnike zasedena, prijava ne bo mogoča in se postavi v čakalno vrsto v primeru sporostitve mesta na letovanju za mladostnike.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Po pravilno izpolnjeni in poslani prijavnici boste na vaš e-mail (naveden v prijavnici) prejeli potrdilo o uspešno oddani prijavnici. V kolikor potrdila niste prejeli, prijavnica ni bila pravilno izpolnjena ali oddana. ZPM bo prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na mail oz. dom pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM skupaj s podpisano izjavo, drug izvod in račun ostaneta stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Starši oz. skrbniki morate pred prijavo pridobiti zdravstveni predlog od zdravnika, saj je sken navedenega dokumenta obvezna priloga k prijavnici. Zdravstveni predlogi bodo pri zdravnikih od 3. 5. 2023 dalje. Na podlagi izpolnjenega predloga nato uredite prijavo in na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. V kolikor bo pripet v prijavnici drug dokument, je prijavnica nična. Po pravilno izpolnjeni in poslani prijavnici boste na vaš e-mail (naveden v prijavnici) prejeli potrdilo o uspešno oddani prijavnici. V kolikor potrdila niste prejeli, prijavnica ni bila pravilno izpolnjena ali oddana. ZPM bo prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na mail oz. dom pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM skupaj s podpisano izjavo, drug izvod in račun ostaneta stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO). Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest starši za otroka s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah. Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica (samo 5. izmena), Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

POMEMBNO:

 • Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna.
 • Pred oddajo spletne prijavnice se starši, skrbniki pozanimajte pri otrokovem osebnem zdravniku ali je otrok upravičen do predloga za zdravstveno letovanje in se dogovorite za prevzem predloga pri zdravniku.
 • Ob prejemu predloga za zdravstveno letovanje skrbno izpolnite prvo stran obrazca in se podpišite.
 • V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan, zdravstveni predlog ne bo obravnavan.
 • Sken/fotografijo prve strani predloga priložite k prijavnici na spletni strani in nato original predlog v 5 dneh od prijave dostavite na sedež ZPM Lj. Vič-Rudnik (po pošti oz. k vratarju – osebno v pisarno ni mogoče)
 • V kolikor ZPM Lj. Vič-Rudnik ne bo prejela v 5 dneh navedenega predloga, bo prijava avtomatično preklicana.
 • Prijava na zdravstveno letovanje je potrjena šele, ko bo ZPM Lj. Vič-Rudnik prejela originali pravilni izpolnjeni predlog za zdravstveno letovanje.
 • V kolikor bo predlog za zdravstveno letovanje dostavljen kasneje kot v 5 dneh, se bo avtomatično preklicana prijavnica upoštevala z datumom in uro dostave predloga za zadravstveno letovanje.
 • ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejemamo).

DODATNI PROGRAM

Otroci s posebnimi potrebami in zahtevnejšimi zdravstvenimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo le z odobritvijo s strani ZPM in učitelja dodatnega programa. Otroci s težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti tečaja potapljanja.

“OCTOPUS” MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hišici spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstavitev potapljanja poteka v skupini v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo. Cena potapljanja vključuje izposojo vse potrebne opreme in vaditelja. Pogoji za udeležbo so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter morja in zdravstvena sposobnost. Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: 1. in 4. izmena.

Cena potapljanja: 35,00 €

Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava na tečaj ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.