dsc_0156

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljska in nepridobitna organizacija, v katero so vključena društva prijateljev mladine z območja bivših občin Vič-Rudnik. Nastala je z združitvijo občinskih zvez prijateljev občine Vič in občine Rudnik in tako deluje od leta 1961. Ima status društva v javnem interesu na področju družinske politike.

Temeljni namen delovanja ZPM Lj. Vič-Rudnik in njenih članic je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Deklaracijo o človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih pravicah ter drugimi domačimi in mednarodnimi dokumenti, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine.

Zveza prijateljev mladine Lj. Vič-Rudnik je članica Zveze prijateljev mladine Slovenije, ene največjih in najštevilnejših organizacij civilne družbe v Sloveniji ter je vedno bolj nepogrešljiva v sodobno organizirani družbi.

Temeljna načela delovanja organizacije

  • ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin
  • prostovoljno delo
  • neprofitnost
  • strpnost do drugačnih
  • odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami
  • nestrankarsko delovanje

 

Članice ZPM Lj. Vič-Rudnik so: Društvo prijateljev mladine Lavrica, Društvo prijateljev mladine Milan Česnik,  Društvo prijateljev mladine Polhov Gradec in Društvo prijateljev mladine šolski okoliš Vrhovci.

Osnovni podatki

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik
Koprska 94
1000 Ljubljana

Davčna št: SI 53912551
Transakcijski račun: 0208 3001 4973 674 pri NLB d.d.

Matična številka: 5162564