PRIJAVA NA POLETNO LETOVANJE PACUG 2024

 In Novice

Od 22. 4. 2024 bodo odprte prijave brez zdravstvenega predloga na letovanje v Pacugu. Prijava preko zdravstvenega predloga trenutno ni možna, saj še niso znani rezultati Javnega razpisa ZZZS financiranega preko MZZ (v nadaljevanju JR).

Na ZPM Lj. Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) se na poletna letovanja pripravljamo s pozitivnim odnosom in upamo, da bomo kljub poznemu JR za zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov, uspešno izpeljali vse prijave. Staršem se že v naprej zahvaljujemo za potrpežljivost, saj bodo rezultati JR za zdravstveno letovanje znani predvidoma šele v drugi polovici meseca maja. Starše in skrbnike prosimo, da si skrbno preberete naslednje informacije. Žal bodo informacije o izvedbi zdravstvenih letovanj, ki jih tudi sami nestrpno pričakujemo, pozne, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način obveščanja in prijav na letovanje tako za starše kot za ZPM. Vse naprošamo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo.  O možnosti prijav in o vseh novih informacijah vas bomo obveščali preko Fb in IG profila ter spletne strani. Prijava na letovanje bo mogoča na naslednje načine:

  • prijava brez zdravstvenega predloga – možna od 22. 4. 2024 dalje
  • prijava preko zdravstvenega predloga (po rezultatih JR in podpisu pogodbe z MZZ) – trenutno še ni možna

Na podlagi izkušenj smo se odločili, da trenutno odpremo možnost oddaje prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS). Mesta za letovanje preko zdravstvenega predloga so rezervirana, a pred rezultati ZZZS ne moremo pričeti z navedenimi prijavami. Pojavlja se bojazen, da bi kasnejši začetki postopkov prijav zaradi prevelikega števila prijav naenkrat, organizacijsko povzročili časovne težave pri obravnavi le-teh. ZPM kandidira na JR ZZZS za organizacijo zdravstvenih letovanj za UE Ljubljana, UE Kamnik in UE Vrhnika, UE Ilirska Bistrica (prijave za letovanje možne le v 5. izmeni) in UE Postojna (prijave za letovanje Postojne in Pivke bodo potekale izključno preko DPM Po-Pi v terminu 1. in 4. izmene), ter izključno za otroke iz socialno nespodbudnega okolja iz UE Cerknica (2. izmena) , UE Grosuplje (2. in 3. izmena)  in UE Litija (2. izmena). Za sofinancirano zdravstveno letovanje iz UE Cerknica, Grosuplje in Litija se obrnite na druge izvajalce letovanj.

POMEMBNO: Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna. Navedena prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. Staršem svetujemo, da se pri osebnemu zdravniku otroka predhodno pozanimate ali bo otroku predpisal zdravstveno letovanje. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja ZZZS) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali in vsako neupravičeno spremembo dodatno zaračunali.

Razpis JR se zaključi 15. 4. 2024. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje na naveden način samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO). Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tisti otroci in šolarji, ki so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2024) ali  imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva ali več zapisov od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2024).

TERMINI

1. izmena    4. 7. – 14. 7. 2024                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
2. izmena  14. 7. – 24. 7. 2024                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
3. izmena  25. 7. –   1. 8. 2024 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
4. izmena    1. 8. – 11. 8. 2024                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
5. izmena  11. 8. – 21. 8. 2024                 od 5 do vključno 17 let  (vrtec, osnovna in srednja šola)
6. izmena  23. 8. – 30. 8. 2024 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5.izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 430,00 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 455,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga (predvideno, saj letovanje in cena še nista potrjena s strani ZZZS in MZZ)

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 134,80 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 159,80 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 301,00 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 318,50 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga (predvideno, saj letovanje in cena še nista potrjena s strani ZZZS in MZZ)

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 94,36 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 111,86 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ljubljana, Kamnik, Komenda, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od ponedeljka, 22. 4. 2024 dalje bo možna oddaja prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja MZZ) na poletno letovanje otrok v Pacugu. Prijavnica bo dosegljiva na prvi strani naše spletne strani. Oddaja prijave preko zdravstvenega predloga bo mogoča šele po rezultatih JR in podpisu pogodbe z MZZ. Ko bodo zdravstveni predlogi v ZD bomo pričeli tudi s prijavami na zdravstveno letovanje (mesta za navedeno so rezervirana). Informacija o tem bo objavljena na našem Fb in Ig profilu ter spletni strani.

POMEMBNO: Navedena prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. Staršem svetujemo, da se pri osebenemu zdravniku otroka predhodno pozanimate ali bo otroku predpisal zdravstveno letovanje. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja ZZZS) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali. V primeru neupravičene spremembe prijave in pogodbe in vsako neupravičeno spremembo dodatno zaračunali.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5 leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 17 leta starosti (SŠ). V 5. izmeni je število mladostnikov starih 16 in 17 let omejeno. Prijavo otroka in mladostnika, kateremu je bil v preteklosti izrečen vzgojni ukrep na letovanju ali vzgojni ukrep napotitve z letovanja domov, ima ZPM pravico prijavo zavrniti.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Po pravilno izpolnjeni in poslani prijavnici boste na vaš e-mail (naveden v prijavnici) prejeli potrdilo o uspešno oddani prijavnici. V kolikor potrdila niste prejeli, prijavnica ni bila pravilno izpolnjena ali oddana. ZPM bo prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na e-mail pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, račun ostane stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Predvideno, potrjeno bo po znanih rezultatih JR ZZZS in podpisu pogodbe z MZZ.

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest starši za otroka s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah. Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica (samo 5. izmena), Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki prevzamejo pri otrokovem osebnem zdravniku. Informacijo od kdaj bodo zdravstveni predlogi pri zdravnikih v ZD bomo objavili na naši spletni strani in Fb ter IG profilu. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga nato uredite prijavo na ZPM. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejemamo). Original zdravstveni predlog mora biti v roku 5 delovnih dni od prijave poslan po pošti na ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. oddan v nabiralnik ZPM na zunanji steni stavbe na sedežu ZPM. V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan, zdravstveni predlog ne bo obravnavan.