prostovoljci

PROSTOVOLJCI

V klubu vzgojiteljev se združujejo prostovoljci, ki sodelujejo in izvajajo različne aktivnosti v programih ZPM LJ VIL-RUDNIK.  K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki želijo delo svojega prostega časa nameniti otrokom in mladostnikom. Pridružujejo se nam strpni, prijazni in komunikativni prostovoljci, različnih izobrazbenih profilov, s smislom in veseljem do dela z otroki in mladostniki. Odlikujejo jih odgovornost, izvirnost in iznajdljivost. Na otroke znajo pozitivno vplivati, jim pomagati in jih usmerjati. ZPM Lj. Vič-Rudnik pričakuje pripravljenost na izobraževanja, pridobivanje novega oz. obnavaljanje že obstoječega znanja, ponuja pa tudi možnost sodelovanja v programih zveze, kjer prostovoljci svoje pridobitve tudi doživijo in preizkusijo.

IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH VODIJ

Nacionalni odbor za prosti čas in letovanja (NOPČL) ponuja in skrbi za izobraževanja in seminarje za vodje letovanj, taborov, zimovanj vseh ZPM in DPM v Sloveniji. Praviloma dvakrat letno organizira dvo- oz. tro-dnevni seminar v enem izmed domov ali letovišč iz mreže ZPMS. Ponuja kvalitetna predavanja in delavnice za vodje, izvajajo se izmenjave dobrih praks letovanj, taborov in zimovanj ter evalvacije seminarjev in izvedb letovanj, taborov in zimovanj ZPMS.

IZOBRAŽEVANJE KLUBA VZGOJITELJEV

Prostovoljci so v okviru Kluba vzgojiteljev povabljeni n aveč aktivnosti vezanih an izobraževanje za delo z otroki in mladostniki. Izobraževanja, delavnice in predavanja potekajo v Ljubljani, ZPM LJ VIČ-RUDNIK pa se pri izobraževanjih prostovoljcev na letovanju usmeri na specifiko dela vzgojitelje, animatorja na letovanju in organizira tro-dnevni obvezni seminar v letovišču Pacug.