podjetja

V sodelovanju s podjetji in organizacijami za otroke in mlade njihovih zaposlenih, ZPM Lj. Vič-Rudnik že več let organizira letovanje v Otroškem letovišču Pacug.

Skozi skrbno pripravljene programe otroci razvijajo svoje potrebe in interese, se navajajo na samostojnost in sklepajo nova prijateljstva. Otroke spremljajo strokovno usposobljeni, odgovorni in strpni spremljevalci. Skrb nad celotno izmeno in programom ima pedagoški vodja izmene, za razgibane družbne in športne dejavnosti ter učenje plavanja skrbi športno-družabni animator. Le-ti se tekom leta izobražujejo na seminarjih, predavanjih in različnih tečajih. V letovišču je ves čas letovanja prisotno medicinsko osebje, v času kopališkega reda letovišča Pacug pa za varnost na plaži in v morju skrbi reševalec iz vode.

Skupine otrok in mladih so formirane glede na spol in starost, saj tako zagotavljamo kvaliteten, udeležencem primeren program in potek letovanja. Celotna izmena ima skupen program, sami strukturi posamezne skupine pa je prilagojen tudi program znotraj nje.

Program letovanja je vsebuje dejavnosti ob morju (kopanje, športne igre, družabne igre, učenje plavanja…), aktivne dejavnosti v popoldanskem času počitka (ustvarjalne, kreativne, raziskovalne, športne dejavnosti…) in večerno animacijo (zabavni večeri z aktivno vključitvijo otrok v program). Otroci se tekom letovanja odpravijo na potep v bližnji kraj (prilagajanje zmogljivosti in starosti otrok) in popeljejo z ladjo »Subaquatic« ali ladjo »Resnik« po slovenskem morju v bližji obmorski kraj (Piran, Portorož). Podroben program posamezne izmene sestavi vzgojni kader izmene pod strokovnim nadzorom pedagoške vodje in ZPM, ki je pripravljen za posebej za ciljno skupino. Programi so kvalitetni, ob istem času otrokom ponujajo veliko različnih dejavnosti, v katere se lahko vključijo po lastnih željah (primer: v času po kosilu in do popoldanskega kopanja so otrokom na voljo aktivnosti v senci: izdelovanje lovilca sanj – ustvarjalna delavnica, izdelava raket iz odpadnega materiala – kreativana delavnica, osnove lokostrelstva – športna delavnica). Za otroke so pripravljena tudi različna tekomovanja tako v športih kot tudi skozi družabne igre.

Pred odhodom na letovanje na željo podjetja, organizacije organizirmo roditeljski sestanek, kjer se starši lahko seznanijo s potekom letovanja.

Za ponudbo in ceno se je potrebno obrniti na ZPM.

Polni penzion vključuje:

  • prenočišče s posteljnino, 5 obrokov hrane dnevno;
  • stroški vzgojnega kadra (24-urna skrb in prisotnost, varstvo, program in animacija): 1× pedagoški vodja, vzgojitelji-spremljevalci otrok (število je odvisno od števila in starosti udeleženih otrok), športno-družabni animator- tudi učitelj plavanja ;
  • izlet z ladjico;
  • 24-urna prisotnost zdravstvenega osebja v letovišču;
  • prisotnost reševalca iz vode v času, ki je določen s kopališkim redom letovišča Pacug;
  • uporaba igrišč, športne opreme in rekvizitov, avdio-tehnične opreme v večnamenskih prostorih (otroci s seboj prinesejo le kakšno osebno igračo, vse ostalo jim je na voljo v letovišču)
  • organizacija in DDV.