prosti-cas

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI

Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje neodtuljivo pravico otrok do življenja (6. člen KOP), nadalje opredeljuje pravico otrok do življenjske ravni, ki ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenem razvoju (27. člen KOP).

ZPMS s socialno humantiranimi programi, predvsem humantirano pomočjo družinam v stiski, zbira in posreduje pomoč otrkom iz socalno ogroženih družin, otrokom enoroditeljskh družin z nizkimi prejemki, talentiranim otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja talenta in omogoča brezplačna letovanja, tabore in zimovanja v času počitnic. Želimo zmanjševati socialno izključenost otrok in družin. V okiru socialno humantiarnih programov so razvite različne oblike materialne, finančne in moralne pomoči najbolj prizadetim.

POMOČ DRUŽINAM

Pomoč se razporeja na podlagi predlogov posredovanih iz ZPM in DPM Slovenije. Namenjena je naposredo otroku recimo za letovanje, šolsko malico, pomoč pri izobraževanju, nakupih učbenikov, vse več pa je primerov, ko otroci potrebujejo denar za osnovno preživetje (hrana, obleka, obutev).

O zbranih humanitarnih sredstvih odloča Komisija za socialno humanitarna vprašanja ZPMS

POMEŽIK SONCU®

Logotip Pomežik soncu je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije

Pomežik soncu je akcija, s katero želimo pri ZPMS čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin, omogočiti brezplačne počitnice. S pomočjo donatorjev omogočimo teden ali 10-dni brezskrbnosti, ko otroci in mladostniki v družbi svojih sovrstnikov na letovanju skozi neformalne aktivnosti razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Nekateri prvič zaplavajo, drugi uživajo ob kepici sladoleda.

V okviru akcije Pomežik soncu že vrsto let organiziramo letovanja otrok iz socialno šibkejših otrok, nadgradnja humanitarne akcije z družbeno odgovornim projektom POMEŽIK SONCU® pa omogoča zdravstvena letovanja otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin.

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/pomezik-soncu2/letovanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/

Sponzor projekta je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

PISMA ŽELJA

Mesec december , ki prinaša praznično vzdušje, je za marsikatero družino poln skrbi in stresa. Poleg stalnih stisk, ki jih doživljajo družine s socilano nizkim statusom tekom celega leta, se starši znajdejo v situaciji, ko morajo svojemu otroku, ki v vrtcu ali šoli in v svoji okolici doživlja pričakovanja meseca decembra in izpolnitve želja s strani pravljičnega bitja, pojasniti, da njihove želje ne bodo uresničene oz. zakaj njihove želje niso uresničene. Z željo in ciljem omogočiti majhna in velika pričakovanja navednih otrok, ZPM Lj. Vič-Rudnik skupaj z donatorji riše veselje na obraze otrok in mladostnikov.

Iz napisanih pisemc namenjenih pravljičnemu možu Dedku Mrazu, ZPM Lj. Vič-Rudnik, bodisi z doniranimi finančnimi prispevki donatorjev kupi želeno darilo, bodisi donatorju posreduje željo in le-ta sam kupi darilo. Novoletna darila z imeni otrok ZPM Lj. Vič-Rudnik, posreduje staršem otrok.

V skaldu z zakonodajo in etičnimi načeli ZPM Lj. Vič-Rudnik skrbi za diskretnost in varstvo udeleženih otrok in madostnikov ter njihovih družin.

VRHOVŠKA VREČA – BOŽIČNA SREČA

V sodelovanju z Osnovno šolo Vrhovci Ljubljana, otroci, starši in učitelji prižigajo zvezidce želja za otroke iz manj spodbudnega okolja.  Vsi oddeleki na šoli pomagajo polepšati božično-novoletne praznike sovrstnikom iz socialno ogroženih družin iz področja ZPM Lj. Vič-Rudnik. Vsakemu oddelku je dodeljen en otrok, za katerega otroci zbirajo oblačila, knjige, igrače, priboljške…kar si otrok zaželi in potrebuje. Lično zavite in okrašene pakete OŠ Vrhovci pripelje na ZPM, od koder presenečenja odpotujejo k izbranim otrokom.

BOTRSTVO V SLOVENIJI

Program »Botrstvo v Sloveniji« je vseslovenski projekt ZPM Lj. Moste-Polje. Poteka od leta 2010 in kot podizvajalka se vanj vključuje tudi ZPM Lj. Vič-Rudnik. Z mesečno podporo jim omogočamo vključevanje v življenje vrstnikov, enake možnosti, nakup plačljivoh zdravil, oblačil in obutve, razvoj njihovih talentov. V projekt so lahko vključeni otroci in mladostniki od rojstva do polnoletnosti iz socialno ogroženih družin. Predlog za vključitev skupaj s prilogami, ZPM Lj. Vič-Rudnik posreduje Komisiji za humanitarna vprašnja pri ZPM Lj. Moste-Polje.

POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE

ZPMS in Pošta Slovenije že od leta 2012 izvajata skupno akcijo »Poštar Pavli polni šolske torbe«, v kateri je zbrani denar namenjen za nakup učbenikov in šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom in mladostnikom. Učbeniki in ostale šolske potrebščine se delijo in razporejejo na pristojnih ZPM in DPM za lokalno območje.

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/socialni-in-humanitarni-programi/postar-pavli/