VZGOJITELJ-SPREMLJEVALEC OTROK NA POČITNICAH

 In Novice

Spremljevalec, spremljevalka otrok na šolskih počitnicah – neprecenljiva izkušnja, ki vam ostane za celo življenje. Pridružite se nam v vlogi vzgojitelja, vzgojiteljice ali športno-družabnega animatorja, animatorke in skupaj poskrbimo za nasmehe ter veselje otrok in mladostnikov.

Zveza prijateljev mladine Lj. Vič-Rudnik (ZPM) vabi k sodelovanju odgovorne, strpne, prijazne in komunikativne osebe, različnih izobrazbenih profilov, s smislom in veseljem do dela z otroki. Poudarek je na želji po delu z otroki in spoštovanju kodeksa etičnih načel ter predpisanih pravil letovanja. ZPM želi s svojimi programi zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, saj na počitnice prihajajo tako otroci iz dobro situiranih družin, kot tudi iz manj spodbudnega okolja. Počitniški program počitnic vključuje raznovrstne dejavnosti (ustvarjalne in raziskovalne delavnice, športne aktivnosti, zabavne in animacijske večere, različne družabne in socialne igre ipd.), program izmene spremljevalci sestavijo sami v sodelovanju s pedagoško vodjo izmene.

Od vzgojiteljev in animatorjev pričakujemo pripravljenost na izobraževanja za delo z otroki in mladostniki, pridobivanje novega oz. obnavljanje že obstoječega znanja, ponujamo pa tudi možnost sodelovanja v programih za otroke in mladostnike, ki se odvijajo v Ljubljani.

PRIJAVE

Za prijavo je potrebno izpolniti SPLETNO PRIJAVNICO . Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Po prijavi je potrebno na e-naslov pacug@zpmvic.si poslati sken ali dokument v pdf “potrdilo o nekaznovanosti” (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«, zato da preverijo tudi evidence o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo dobite na e-mail približno v dveh dneh od oddaje vloge. Potrdilo mora biti izdano v zadnjih 6 mesecih.

Za vse prijavljene, ki bodo sprejeti za delo spremljevalca, bo organizirano srečanje, kjer boste spoznali sam potek in vašo vlogo na letovanju. Termin srečanja bo javljen, potekalo pa bo v popoldnskih urah v Ljubljani.

Končni izbor vzgojnega kadra potrdi pedagoški vodj in nato ZPM obvesti vse kandidate o izboru.