KORIŠČENJE TURISTIČNEGA BONA

 In Novice

Letovanje v Pacugu –  nočitev z zajtrkom, je sedaj možno kriti s koriščenjem turističnega bona, ostalo krijejo starši/skrbniki sami. Bon se lahko koristi le v primeru samoplačniškega letovanja (ne more se koristiti pri zdravstvenem letovanju ali pri letovanju, ki se sofinancirano v takšnem deležu, da je nočitev z zajtrkom že vključena v sofinanciranje).

Pri plačilu se lahko koristi le en turistični bon:

1. možnost: koriščenje bona, ki ga je prejel otrok v višini 50,00 eur;

2. možnost: koriščenje bona, ki ga na otroka prenese eden od staršev oziroma babica ali dedek, ki je v višini 200,00 eur.

V primeru 10-dnevne izmene se bon v višini 200,00 eur pokoristi v celoti, v primeru 7-dnevne izmene (3. ali 6. izmena) se bon pokoristi v višini 145,25 eur (preostali del bona ostane nepokoriščen in propade). Ob oddaji prijavnice je nujno potrebno pod zadnjo alinejo v prijavnici (Navedite druge posebnosti otroka) navesti: KORIŠČENJE TURISTIČNEGA BONA. V kolikor koriščenje bona ne bo navedeno ob prijavi, bona ne bo možno koristiti.