ANIMATORJI PREDŠOLSKIH OTROK

 In Novice

Prijavnica za animatorje predšolskih otrok (klikni za prijavo)

V Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu v času meseca maja in junija preživljajo brezskrbne dneve otroci iz vrtcev s svojimi vzgojiteljicami. ZPM za vrtce, ki letujejo v Pacugu izvaja tudi animacijski program. Program vsebuje dopoldanske in popoldanske delavnice z gibalnimi vsebinami, ustavarjalnimi uricami in zabavnimi igrami. Večerna animacija si prilagodi željam vrtca in se izvaja le kratek čas, največ 45 minut. Za otroke skrbijo njihove vzgojiteljice iz vrtca. Otroci so stari 5-6 let, zadnje leto vrtca pred vstopom v šolo.

Za izvedbo animacijskega programa za predšolske otroke potrebujemo animatorje. Program animacije je pripravljen v naprej, animatorji se predhodno seznanijo z vsebino in vsemi potrebnimi veščinami za izvedbo programa. Ker smo odprti za nove ideje, program tudi dopolnimo z vašimi idejami. Animatorji nimate skupine otroke, po v naprej narejenem urniku prevzemate manjše skupine in z njimi izvajate razne aktivnosti ter delavnice. Pri skupinskih dejavnostih npr. lov za skritim zakladom ali gusarska štafeta sodelujejo tudi vzgojitelji otrok.

Za izvedbo animacije potrebujemo animatorje z umetniško žilico: sposobnost animacije in motivacije mlajših otrok, prilagodljivost, potrpežljivost in zanesljivost. Zaželena je igriva, humoristična in igralska sposobnost, animator se mora v delajvanostih z otroci zabavati. Udeležite se lahko več terminov ali enega. Bivanje in vse ostalo je brezplačno zagotovljeno v Pacugu. Izvedba animacije je plačana, tudi v primeru, če se vzgojiteljice iz vrtca odločijo katero izmed dejavnosti izpustiti.

Kratke informacije o animaciji (več na srečanju):

– tema animacije: gusarji
– vsebina animacije: spoznavana in zaključna animacija; ustvarjalna delavnica (npr. izdelava enostavnega gusarskega klobuka); večerna animacija (npr.: kviz, gusarski ples, podelitev diplom) in himna animacije;
– animatorji vodijo delavnice, animacijo, nimajo skupine otrok;
– število animatorjev v izvedbi animacije je oblikovano glede na število udeleženih otrok na letovanju. Animator nikoli ne izvaja programa sam, vedno je vsaj v paru.

 

Prijavnica za animatorje predšolskih otrok (klikni za prijavo)