PRIJAVA - VESELI DECEMBER 2021 V primeru, da starši v prijavi ne nevedejo pravilnih podatakov oz. ZPM Lj. Vič-Rudnik ugotovi neupravičenost sodelovanja, lahko odstopi od sodelovanja s prijaviteljem. Nabvedni podatki v nadaljevnju prijave so potrebni za izvedbo aktivnosti in se bodo uporabili izključno za prireditev veseli december ter se ne bodo posredovali tretjim osebam.   Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse navedene osebne podatke v nadaljevanju prijave, bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedju in kot jo določa Uredba GDPR.

 
PODATKI O OTROKU IN STARŠU OZIROMA SKRBNIKU
PODATKI O SOROJENCU