• prijava za spremljevalce, ki so v navedeni vlogi že letovali v Otroškem letovišču Pacug, je možna najkasneje do 3. 3. 2022
  • prijava za vse kandidate, ki se prijavljajo za spremljevalca v letovišču Pacug prvič, je oddaja prijavnice možna do 11. 4. 2022 oz. do zapolnitve mest. (Za nove kandidate je organizirano uvodno srečanje predvidoma aprila oz. maja. Termin javimo samo prijavljenim).
  • prijavnice oddane po navedenih datumih bodo obravnavane v primeru prostih mest in dodatnih potreb po spremljevalcih
  • Pomembno:
    Ob prijavi vzgojitelja, športnega družabnega animatorja morate kot priponko na koncu prijavnice obvezno pripeti sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite praviloma v dveh dneh od oddaje vloge. Datum izdaje potrdila mora biti iz leta 2022.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili za namene obravnave vaše prijave za vključitev v program letovanja. Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene poslovnega odnosa. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

  • Pomembno: Ob prijavi vzgojitelja, animatorja, športno družabni animator morate kot priponko na koncu prijavnice obvezno pripeti  dokument: Potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite približno v dveh dneh od oddaje vloge. Prijava brez te priponke žal ni možna. Brez potrdila o nekaznovanosti prijava na ZPM ne bo sprejeta.