PRIJAVA NA ZDRAVSTVENO LETOVANJE

 In Novice

Z današnjim dnem, 5. 6. odpiramo prijave otrok in mladostnikov na letovanje tudi preko zdravstvenih predlogov. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO).

POMEMBNO

 • Rezervacije mest za zdravstveno letovanje niso možne.
 • Pred oddajo spletne prijavnice se starši, skrbniki pozanimajte pri otrokovem osebnem zdravniku ali je otrok upravičen do predloga za zdravstveno letovanje in se dogovorite za prevzem predloga pri zdravniku.
 • Ob prejemu predloga za zdravstveno letovanje skrbno izpolnite prvo stran in se podpišite.
 • V kolikor boste ob prijavi že imeli predlog za zdravstveno letovanje njegov sken/fotografijo prve strani priložite k prijavnici na spletni strani in nato predlog v 5 dneh dostavite na sedež ZPM LJ. Vič-Rudnik.
 • V kolikor boste prijavnico za zdravstveno letovanje izpolnjevali pred pridobitvijo predloga od zdravnika, vas seznanjamo, da je na sedež ZPM LJ. Vič-Rudnik nujno potrebno v 5 dneh po oddaji prijavnice po pošti poslati ali dostaviti izpolnjen ORIGINAL predlog za zdravstveno letovanje.
 • V kolikor ZPM Lj. Vič-Rudnik ne bo prejela v 5 dneh navedenega predloga, bo prijava avtomatično preklicana!!!
 • Prijava na zdravstveno letovanje je potrjena šele, ko bo ZPM Lj. Vič-Rudnik prejela originalni pravilno izpolnjeni predlog za zdravstveno letovanje.
 • V kolikor boste predlog za zdravstveno letovanje dostavili kasneje kot v 5 dneh, se bo avotmatično preklicana prijavnica upoštevala z dnem dostave predloga za zdravstveno letovanje.
 • V kolikor zdravstvenega predloga ne boste pridobili se prijava lahko spremeni v prijavo letovanja brez subvencije ZZZS.
 • Glede na trenutno situacijo epidemije COVID-19 ima ZPM Lj. Vič-Rudnik pravico, da za otroka, ki prihaja iz rizične skupine (skupine navedene v revidiranem seznamu kronično bolnih otrok, ki so bolj ogroženi zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2, RSK za pediatrijo, priloga NIJZ priporočil za vrtce in šole) prijavo zavrne, zato prosimo starše, da o tem presodite skupaj z zdravnikom in se odgovorno odločite.

TERMINI

 1. izmena       4. 7. – 14. 7. 2020                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 2. izmena     14. 7. – 24. 7. 2020                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 3.  izmena    24. 7. – 31. 7. 2020  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 4. izmena     31. 7. – 10. 8. 2020                                    od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 5. izmena     10. 8. – 20. 8. 2020                                   od 5 do 18 let (vrtec, osnovna in srednja šola)
 6. izmena     20. 8. – 27. 8. 2020  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  305,00 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  330,00 €
 • O možnosti koriščenja vavčerja za počitnice otrok in mladih bodo informacije znane naknadno

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  47,30 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  72,30 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  213,50 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  231,00 €
 • O možnosti koriščenja vavčerja za počitnice otrok in mladih bodo informacije znane naknadno

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  33,11 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  50,61 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko do zasedbe prostih mest uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od 5. junija 2020 dalje lahko starši/skrbniki prijavite otroka oz. mladostnika na letovanje na naslednja načina:

– izpolnite spletno prijavnico,

– osebno v času uradnih ur na sedežu ZPM (prijavnica se zavede s prejemom datuma in ure in se obravnava šele, ko pride na vrsto v skladu z datumi prejetih spletnih prijavnic)

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete na ZPM izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5. leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 18 leta starosti (SŠ). V 5. izmeni je število mladostnikov nad 16 let omejeno.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Po prejemu prijavnice in njegovi obravnavi ZPM na dom pošlje pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drugi izvod ostane stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

 • Osebno na sedežu ZPM

V času uradnih ur lahko starši/skrbniki na ZPM Lj. Vič-Rudnik oddate prijavo na letovanje in se prijavnica zavede s prejemom datuma in ure in se obravnava šele, ko pride na vrsto v skladu z datumi prejetih spletnih prijavnic. Po obravnavi ZPM na dom pošlje pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drugi izvod ostane stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki prevzamete osebno pri otrokovem zdravniku. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga, v času uradnih ur, uredite prijavo bo za letovanje oz. pošljete predlog preko navadne pošte na sedež ZPM.

V kolikor starši/skrbniki še niste izpolnili spletne prijavnice, je potrebno ob izpolnjenem Predlogu za zdravstveno letovanje izpolniti tudi spletno prijavnico ali urediti prijavo na sedežu ZPM.  Ustrezno izpolnjen Predlog za zdravstveno letovanje je potrebno v roku 5 dni po izpolnjeni spletni prijavnici dostaviti na sedež ZPM oziroma ga poslati po pošti. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejema). V primeru, da ZPM ne prejeme pravočasno Predloga za zdravstveno letovanje, se prijavnica avtomatično prekliče.

DODATNI PROGRAMI

TEČAJ JADRANJA
Otroci se lahko na letovanju vključijo v tečaj jadranja z jadrnico Optimist. Naučijo se sestaviti jadrnico, osvojijo praktične tehnike jadranja in razvijajo sposobnost hitrega odločanja. Cena tečaja zajema izposojo jadrnice, potrebno opremo in vaditelja. Pogoja za udeležbo v tečaju sta starost 9 let ali več (fizična moč otroka) in dobro znanje plavanja. Tečaji jadranja se bodo izvajali, če bodo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini tečaja jadranja: 1., 2., 4. in 5. izmena

Cena tečaja: ……….  65,00 €

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 »OCTOPUS« MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Šolo potapljanja bomo izvajali le v primeru, če bodo to dovoljevala priporočila NIJZ.

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hiški spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstvitev potapljnaja poteka skozi igro v skupinah v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo in se preizkusijo v podvodnem iskanju Pacija, maskote letovišča. Pogoji za udeležbo  so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter  morja in zdravstvena sposobnost.
Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezi izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: vse izmene letovanj.

Cena programa: ………. 27,00 €.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.