POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

 In Novice

V torek, 8. 5. 2018 smo pričeli z vpisi v poletno počitniško varstvo. To je enotni datum začetka prijave, ki ga je določila MOL. Prijava pred tem datumom ni dovoljena. Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest. Prijava bo tokrat možna prek spletnega obrazca Počitniško varstvo, ki je od torka, 8. maja, od 7. ure dalje, dosegljiv na naši spletni strani. BREZPLAČNO POČITNIŠKO VARSTVO JE POLNO ZASEDENO, MOŽNA JE LE ŠE PRIJAVA V PLČALJIVO POČITNIŠKO VARSTVO.

Varstvo bomo izvajali na OŠ Vrhovci, od 26. 6. do 13. 7. 2018, od 7. do 16.ure. Prijavite lahko učence od 1. do 5. razreda OŠ.

BREZPLAČNO VARSTVO
Sofinancer programa je MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, zato bo varstvo za 28 udeležencev brezplačno. Posamezen otrok je v program brezplačnega varstva lahko vključen le 1 teden. Prijava za manj kot en teden ni možna. Dokler bodo na voljo prosta mesta, si lahko sami izberete kateri teden bo otrok vpisan v brezplačno varstvo. Brezplačno varstvo je namenjeno samo otrokom, ki imajo stalno bivališče na območju MOL. Otroke, ki imajo stalno prebivališče izven MOL, lahko prijavite v plačljivo varstvo.

PLAČLJIVO VARSTVO
Vzporedno brezplačnemu varstvu bomo imeli skupino, ki bo plačljiva. Cena varstva bo 9,00 eur/dan. Vaš otrok je lahko v varstvu vse tri tedne, od tega en teden brezplačno (v kolikor ima otrok stalno bivališče v MOL in so prosta mesta še na voljo) in teden ali dva v plačljivem varstvu.

Kot ponavadi bomo poskrbeli za dobro razpoloženje in zanimiv program.