Podatki navedni na prijavnici počitniško varstvo bodo uporabljeni za namen počtiniškega varstva in ne bodo posredovani nepooblaščeni tretjim osebam. ZPM Lj. Vič-Rudnik varovanje osebnih podatkov jemlje resno in z njimi ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnh podatkov.
"V plačljivo varstvo se lahko prijavijo otroci iz MOL in izven MOL za vse tri tedne. Cena plačljivega varstva je 9 eur/dan." Brezplačno varstvo je žal popolnoma zasedeno.