PRIJAVA ZA POČITNIŠKO VARSTVO
(izpolnijo starši oz. skrbnik)

POMEMBNO!

Pred izpolnjevanjem prijave, v kolikor še niste, morate na spletni strani potrditi piškotke (na vrhu zaslona). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: manca@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.

Podatki navedeni na prijavnici počitniško varstvo bodo uporabljeni za namen počitniškega varstva in ne bodo posredovani nepooblaščeni tretjim osebam. ZPM Lj. Vič-Rudnik varovanje osebnih podatkov jemlje resno in z njimi ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
 
Varstvo bomo izvedli, če bo več kot 15 prijav za vsak posamezni teden.Cena 1. tedna varstva (3 dni) je 81 eur/teden, 2. in 3. tedna varstva je cena 135 eur/teden.13. 7. 2024 09:36