Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili za namene obravnave vaše prijave za vključitev v program letovanja. Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene poslovnega odnosa. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

SEZNANITEV*

DA, Seznanjen/-a sem z zgoraj napisanimi pogoji vključitve v evidence ZPM LJ. Vič-Rudnik. Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.

Prijavljam se za

Osebni podatki

(naslov, poštna št, pošta - izpolnite, če želite pošto prejemati na drug naslov od stalnega prebivališča)
vegetarijanska, diete, alergije(v primeru diete, alergije je potrebno dostaviti na ZPM potrdilo in usmeritve osebnega zdravnika)
e-pošta

Izkušnje

Izkušnje pri delu z otroki in mladostniki (opišite):
Dosedanja sodelovanja na letovanjih (kje, kdaj, kolikokrat)
Opišite oz. navedite izkušnje dela z otroki s posebnimi potrebami
Ali znate organizirati in soditi športne ter tekmovalne igre
navedite katere
Termini letovanj 2019
Na voljo sem tudi v naslednjih terminih:

(Termine razvrstite glede na prioriteto. Termin, ki ste ga izbrali v prejšnji točki ne označujete več. V prazno polje vpišite številke od 2 do 8. Številka 2 pomeni termin, ki vam najbolj ustreza. Številka 8 pomeni termin, ki vam najmanj ustreza.)
V primeru, da ste na voljo samo 1 termin, točko označevanja od 2-8 pustite prazno.
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
Možnih je več odgovorov
Možnih je več odgovorov
Navedite konkretne aktivnosti, delavnice, prireditve, ki bi jih organizirali oz. vodili za otroke in mladostnike

IZJAVA

Prijavitelj izjavljam:
da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem dejavnosti in dela na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, prihajam v stik;
da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja dejavnosti na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok;
da zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal odgovorno in moralno prevzel skupino otrok in mladostnikov na letovanju;
da bom z vsemi podatki, ki jih bom dobil v okviru aktivnosti programa ravnal z ustrezno skrbnostjo in v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bom predajal tretjim osebam;
da bom svoje znanje in izkušnje aktivno uporabil pri pripravah na letovanje in usmerjanju vzgojnih ter prostočasnih dejavnostih otrok in mladostnikov na letovanju;
da mi lahko ZPM Lj. Vič-Rudnik vse informacije posreduje po elektronski pošti na ustrezno delujoč naslov zapisan v tej prijavi;
da bom pri svojem delu bom upošteval-a Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in navodila ZPM Ljubljana Vič-Rudnik;
da imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje;
da sem seznanjen z dejstvom, da bodo fotografije nastale med letovanjem, izobraževanjih vzgojnega kadra in drugih aktivnostih zveze, objavljene na spletni in Fb strani ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. objavljene za potrebe promocije ZPM Lj. Vič-Rudnik in ZPMS;
da fotografij nastalih na letovanju ali drugih aktivnostih zveze, na katerih so otroci in mladostniki (udeleženci), ne smem objavljati v lastnem ali tujem imenu na/v katerem koli mediju;
da s svojo prijavo zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam;
da s prijavo za delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju pristopam v Klub vzgojiteljev in prostovoljcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.

ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico do izbora spremljevalcev otrok in mladostnikov na letovanju po lastni presoji, na podlagi internih meril in prednosti, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.
Nastavitve zasebnosti
Ime Omogočeno
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.