SPREMLJEVALEC OTROK NA LETOVANJU (vzgojitelj ali animator)

 In Novice

Vas veseli delo z otroki in mladostniki ter želite del svojega prostega časa nameniti njim? Vloga spremljevalca otrok na letovanju je neprecenljiva izkušnja za osebnostni razvoj in hkrati pričara notranje zadovoljstvo ob nasmehih in veselju otrok ter mladostnikov.

Zveza prijateljev mladine Lj. Vič-Rudnik (ZPM) vabi k sodelovanju odgovorne, strpne, prijazne in komunikativne osebe, različnih izobrazbenih profilov, s smislom in veseljem do dela z otroki ter mladostniki. Poudarek je na spoštovanju kodeksa etičnih načel in predpisanih pravil letovanja. ZPM želi s svojimi programi zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, saj na letovanja prihajajo tako otroci iz dobro situiranih družin, kot tudi iz manj spodbudnega okolja. Počitniški program letovanja vključuje raznovorstne dejavnosti (ustvarjalne in raziskovalne delavnice, športne aktivnosti, zabavne in animacijske večere, zabavni program na plaži, različne družabne in socialne igre ipd.), program izmene spremljevalci sestavijo sami v sodelovanju s pedagoško vodjo izmene.

Od vzgojiteljev in animatorjev pričakujemo pripravljenost na izobraževanja za delo z otroki in mladostniki, pridobivanje novega oz. obnavljanje že obstoječega znanja, ponujamo pa tudi možnost sodelovanja v programih za otroke in mladostnike, ki se odvijajo v Ljubljani.

PRIJAVE

Za prijavo je potrebno izpolniti spletno prijavnico za želeno vlogo na letovanju. V primeru, da se ob prijavi ne morete odločiti ali bi želeli sodelovati kot vzgojitelj ali športno-družabni animator, izpolnite ločeno obe prijavnici.  Sprejemamo le prijavnice, ki so izpolnjene v celoti, nepopolne prijavnice ZPM ne bo obravnavala. Rok za oddajo je naveden v prijavnici.

Spremljevalce otrok, ki so na letovanjih v Pacugu že sodelovali, bo po pregledu evidenc, ZPM preko e-pošte pozvala k morebitnim dopolnitvam (Potrdilo o nekaznovanosti in drugo).

Ob prijavi vzgojitelja in animatorja, ki se na letovanje v Pacugu prijavlja prvič oz. po daljšem premoru, je potrebno na ZPM posredovati sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov« , zato da preverijo tudi evidence o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo dobite približno v dveh dneh od oddaje vloge.

V kolikor imate opravljen tečaj za vaditelja plavanja, je potrebno sken ali fotokopijo potrdila posredovati na ZPM preko e-pošte ali navadne pošte.

Novi vzgojitelji in animatorji, boste v mesecu aprilu oziroma maju 2017 povabljeni na uvodni sestanek, kjer se boste seznanili z dejavnostmi ZPM, dobili vpogled v delo vzgojitelja oz. športno- družabnega animatorja na letovanju, prejeli informacije in odgovore na vprašanja. Po uvodnem sestanku bo v mesecu maju sledil spoznavni sestanek s pedagoškimi vodji letovanj. Oba sestanka sta za novi kader obvezna. Za vse izbrane v ožji krog je obvezna prisotnost na brezplačnem izobraževalnem seminarju za vzgojni kader v letovišču Pacug (predvidoma 2. 6. do 4. 6. 2017). Prevoz na seminar je organiziran.

Končni izbor vzgojne kadra bo izveden po seminarju.

MERILA IN PRIČAKOVANJA do vzgojitelja/animatorja:

 • samostojna, zrela in odgovorna oseba s smislom ter veseljem za delo z otroki in mladostniki
 • srednješolska izobrazba – DOKONČANA SREDNJA ŠOLA ŽE OB PRIJAVI
 • izkušnje pri delu z otroki in mladostniki
 • sposobnost samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov
 • sposobnost timskega dela
 • motivacijske in animacijske sposobnosti
 • uspešno opravljeno izobraževanje za vzgojni kader v organizaciji ZPM Lj. Vič-Rudnik (tridnevni seminar v mesecu juniju 2017)
 • obvezna udeležba na sestankih vzgojnega kadra s pedagoškim vodjem (junij, julij)
 • obvezna udeležba na roditeljskem sestanku s starši (par dni pred odhodom na letovanje)
 • priprava in izvedba vsaj treh interesnih dejavnosti (delavnice, večerni program, dnevna animacija…-dogovor z ostalim vgojnim kadrom in pedagoško vodjo)
 • ŠPORTNO- DRUŽABNI ANIMATOR : obvezno potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja
 • NOVI VZGOJITELJ-SPREMLJEVALEC :
 • obvezna udeležba na uvodnem sestanku (april oz. maj 2017)
 • obvezna udeležba na spoznavnem sestanku s pedagoškimi vodji letovanj 2017

PREDNOSTI PRI IZBORU:

 • aktivno sodelovanje v ostalih programih ZPM Lj. Vič-Rudnik (razne delavnice in prireditve ob Tednu otroka, mesecu decembru ipd.)
 • opravljen tečaj za vaditelja plavanja ali učitelja plavanja
 • udeležba na letnih izobraževalnih predavanjih/delavnicah ZPM Ljubljana (v Ljubljani)
 • izobrazba pedagoške smeri
pocitnisko varstvo