PRIJAVA – POLETNO LETOVANJE OTROK 2021

 In Novice

Na ZPM Lj. Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) se na poletna letovanja pripravljamo s pozitivnim odnosom in upamo, da bomo tudi to poletje omogočili otrokom in mladim sprostitev ter oddih od tudi njim težkih razmer. Starše in skrbnike prosimo, da si skrbno preberete naslednje informacije. Tudi to leto smo se znašli v položaju, ki se spreminja iz dneva v dan, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način obveščanja in prijav na letovanje tako za starše kot za ZPM. Vse naprošamo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo. Možnosti prijav bomo prilagajali razmeram in vas o vseh spremembah ter z novimi informacijami obveščali preko Fb profila in spletne strani. Prijava na letovanje bo mogoča na naslednje načine:

Na podlagi izkušenj smo se odločili, da trenutno odpremo možnost oddaje prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS) in prijave s koriščenjem turističnega bona. Prijava bo možna od četrtka, 29. 4. 2021 od 14. ure dalje. Pojavlja se bojazen, da kasnejši začetki postopkov prijav zaradi prevelikega števila naenkrat organizacijsko povzročili časovne težave pri obravnavi. ZPM je bila s sklepi ZZZS izbrana za izvedbo zdravstvenih letovanj za UE Ljubljana, UE Kamnik in UE Vrhnika, UE Ilirska Bistrica (prijave za letovanje možne le v 5. izmeni) in UE Postojna (prijave za letovanje Postojne in Pivke bodo potekale izključno preko DPM Po-Pi v terminu 1. in 4. izmene). Vendar pa bomo pogodbo o izvedbi zdravstvenih letovanj prejeli šele ob razglasitvi konca epidemije in pred tem ne moremo pričeti s prijavami za letovanje sofinancirano s strani ZZZS. Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje na naveden način samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO).

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tisti otroci in šolarji, ki so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicisnki dokumentaciji v času od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021) ali  imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva ali več zapisov od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021).

TERMINI

 1. izmena    4. 7. – 14. 7. 2021                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
 2. izmena  14. 7. – 24. 7. 2021                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
 3. izmena  24. 7. – 31. 7. 2021 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
 4. izmena  31. 7. – 10. 8. 2021                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
 5. izmena  10. 8. – 20. 8. 2021                 od 5 do vključno 17 let  (vrtec, osnovna in srednja šola)
 6. izmena  20. 8. – 27. 8. 2021 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5.izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 305,00 €
 • otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 330,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 47,30 €
 • otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 72,30 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Letovanje s koriščenjem turističnega bona

Letovanje v Pacugu – nočitev z zajtrkom, je možno kriti s koriščenjem turističnega bona, ostali del krijejo starši/skrbniki sami. Bon se lahko koristi le v primeru samoplačniškega letovanja, ne more se koristiti pri zdravstvenem letovanju ali pri letovanju, ki je sofinancirano v takšni višini, da je nočitev z zajtrkom že vključena v višino sofinanciranja. Pri plačilu se lahko koristi le en turistični bon, boni se med seboj ne seštevajo. V kolikor koriščenje turističnega bona ne bo navedeno v prijavnici, bona ne bo možno koristiti. Znesek bona se odšteje od cene letovanja brez zdravstvenega predloga:

 • možnost koriščenja bona, ki ga je prejel otrok v višini 50,00 €
 • možnost koriščenja bona, ki ga na otroka prenese eden od staršev oz. babica ali dedek v višini 200,00 €

Bon v višini 200,00 € se lahko koristi le v 10-dnevni izmeni, saj je znesek nočitev z zajtrkom v 7-dnevni izmeni nižji od vrednosti bona. Prenešeni bon se ne more koristiti v deležu. Za koriščenje bona je obvezno posredovanje izpolnjenega obrazca o unovčitvi turističnega bona, ki ga najdete TUKAJ. Ustrezno prilogo natisnite, ročno izpolnite in skupaj s kopijo osebnega dokumenta posredujte naknadno na sedež ZPM:

 • za unovčitev bona v vrednosti 50,00 € – Priloga 1
 • za unovčitev prenesenega bona v vrednosti 200,00  € – Priloga 1 in Priloga 3

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 213,50 €
 • otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 231,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 33,110 €
 • otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 50,61 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Letovanje s koriščenjem turističnega bona

Letovanje v Pacugu – nočitev z zajtrkom, je možno kriti s koriščenjem turističnega bona, ostali del krijejo starši/skrbniki sami. Bon se lahko koristi le v primeru samoplačniškega letovanja, ne more se koristiti pri zdravstvenem letovanju ali pri letovanju, ki je sofinancirano v takšni višini, da je nočitev z zajtrkom že vključena v višino sofinanciranja. Pri plačilu se lahko koristi le en turistični bon, boni se med seboj ne seštevajo. V kolikor koriščenje turističnega bona ne bo navedeno v prijavnici, bona ne bo možno koristiti. Znesek bona se odšteje od cene letovanja brez zdravstvenega predloga:

 • možnost koriščenja bona, ki ga je prejel otrok v višini 50,00 €

Bon v višini 200,00 € se lahko koristi le v 10-dnevni izmeni, saj je znesek nočitev z zajtrkom v 7-dnevni izmeni nižji od vrednosti bona. Prenešeni bon se ne more koristiti v deležu.

PRIJAVA

Od četrtka, 29. 4. 2021 od 14. ure dalje bo možna oddaja prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS) na poletno letovanje otrok v Pacugu. Prijavnica je dosegljiva na prvi strani naše spletne strani. Oddaja prijave preko zdravstvenega predloga bo mogoča šele po podpisu pogodbe z ZZZS ob razglasitvi konca epidemije. Ko bodo zdravstveni predlogi v ZD bomo pričeli tudi s prijavami na zdravstveno letovanje (mesta za to so rezervirana). Informacija o tem bo objavljena na našem Fb profilu in spletni strani.

POMEMBNO: Navedena prijava brez zdravstvenege predloga velja le za tiste oroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno sprementiti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja ZZZS) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to striktno upoštevali.

Od 29. 4. 2021 dalje lahko trenutno starši/skrbniki prijavite otroka oz. mladostnika na letovanje brez zdravstvenega predloga preko spletne prijavnice. Osebno na sedežu ZPM prijava zaenkrat ni mogoča.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5 leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 17 leta starosti (SŠ). V 5 izmeni je število mladostnikov starih od 16 in 17 let omejeno. Prijavo mladostnika, kateremu je bil v preteklosti izrečen vzgojni ukrep na letovanju, ima ZPM pravico zavrniti.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Na podlagi uradne potrditve o možnosti izvedbe poletnih letovanj s strani pristojnih organov (Vlade RS in NIJZ) bo ZPM prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na dom pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drug izvod in račun ostaneta stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest starši za otroka s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah. Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica (samo 5. izmena), Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki prevzamejo pri otrokovem osebnem zdravniku. Informacijo od kdaj bodo zdravstveni predlogi pri zdravnikih v ZD bomo objavili na naši spletni strani in Fb profilu. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga nato uredite prijavo na ZPM. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejemamo).

DODATNI PROGRAMI

Otroci s posebnimi potrebami in zahtevnejšimi zdravstvenimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo le z odobritvijo s strani ZPM in učitelja dodatnega programa. Otroci s težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti tečaja potapljanja.

“OCTOPUS” MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hišici spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstavitev potapljanja poteka v skupini v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo.  Cena potapljanja vključuje izposojo vse potrebne opreme in vaditelja. Pogoji za udeležbo so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter morja in zdravstvena sposobnost. Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: vse izmene letovanj.

Cena potapljanja: 28,00 €

Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

TEČAJ JADRANJA

Otroci se lahko na letovanju vključijo v tečaj jadranja z jadrnico Optimist. Naučijo se sestaviti jadrnico, osvojijo praktične tehnike jadranja in razvijejo sposobnost hitrega odločanja. Cena tečaja zajema izposojo jadrnice, potrebno opremo in vaditelja. Pogoja za udeležbo v tečaju sta minimalna starost 9 let (fizična moč otroka) in dobro znanje plavanja. Jadranje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok. ZPM si pridržuje pravico, da zaradi višje sile (npr. slabo vreme, brezveterje ipd.) ne izvede tečaja. V tem primeru povrne stranki vplačane stroške tečaja v višini neizvedenih ur (jadranje poteka minimalno 12 ur).

Termini tečaja jadranja: 1., 2., 4. in 5. izmena

Cena tečaja jadranja: 65,00 €

Plačilo programa jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava na tečaj ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejejo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

 

 

pocitnisko varstvo