PRIJAVA NA ZDRAVSTVENO LETOVANJE 2021

 In Novice

Z današnjim dnem, 5. 5. 2021 je možno oddati tudi prijavo na letovanje preko zdravstvenega predloga. Zdravstveni predlogi so že na voljo pri zdravnikih v ZD. Starši oz. skrbniki morate pred prijavo pridobiti zdravstveni predlog od zdravnika, saj je sken navedenega dokumenta obvezna priloga k prijavnici. V kolikor bo pripet v prijavnici drug dokument, je prijavnica nična. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO). V Upravni enoti Ljubljana pravico do zdravstvenega letovanja lahko uvljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Pogodba z ZZZS za izvedbo zdravstvenih letovanj še ni podpisana (prejeli naj bi jo ob razglasitvi konca epidemije), zato trenutno sprejemamo le prijave. Pogodba za letovanje med starši, skrbniki in ZPM bo sklenjena šele, ko bo podpisana pogodba med ZPM in ZZZS. V kolikor do podpisa pogodbe z ZZZS ne bi prišlo, si ZPM pridržuje pravico do odpovedi prejetih prijav za zdravstveno letovanje.

POMEMBNO:

  • Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna.
  • Pred oddajo spletne prijavnice se starši, skrbniki pozanimajte pri otrokovem osebnem zdravniku ali je otrok upravičen do predloga za zdravstveno letovanje in se dogovorite za prevzem predloga pri zdravniku.
  • Ob prejemu predloga za zdravstveno letovanje skrbno izpolnite prvo stran obrazca in se podpišite.
  • Sken/fotografijo prve strani predloga priložite k prijavnici na spletni strani in nato predlog v 5 dneh dostavite na sedež ZPM Lj. Vič-Rudnik (po pošti oz. k vratarju – osebno v pisarno ni mogoče)
  • V kolikor ZPM Lj. Vič-Rudnik ne bo prejela v 5 dneh navedenega predloga, bo prijava avtomatično preklicana.
  • Prijava na zdravstveno letovanje je potrjena šele, ko bo ZPM Lj. Vič-Rudnik prejela originali pravilni izpolnjeni predlog za zdravstveno letovanje.
  • V kolikor bo predlog za zdravstveno letovanje dostavljen kasneje kot v 5 dneh, se bo avtomatično preklicana prijavnica upoštevala z datumom in uro dostave predloga za zadrvstveno letovanje.
  • Glede na trenutno situacijo epidemije Covid-19 ima ZPM Lj. Vič-Rudnik pravico, da za otroka, ki prihaja iz rizične skupine (skupine nevaedene v revidiranem seznamu kronično bolnih otrok, ki so bolj ogroženi zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2, RSK za prediatrijo) prijavo zavrne, zato prosimo starše, da o tem presodite skupaj z zdravnikom in se odgovorno odločite.
pocitnisko varstvo