PRIJAVA LETOVANJE PACUG 2022

 In Novice

Od 16. 4. 2022 so odprte prijave brez zdravstvenega predloga na letovanje v Pacugu. Prijava preko zdravstvenega predloga trenutno ni možna, saj še niso znani rezultati Javnega razpisa ZZZS (v nadaljevanju JR).

Na ZPM Lj. Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) se na poletna letovanja pripravljamo s pozitivnim odnosom in upamo, da bomo tudi to poletje omogočili otrokom in mladim sprostitev ter oddih od tudi njim težkih razmer. Starše in skrbnike prosimo, da si skrbno preberete naslednje informacije. Žal so informacije o izvedbi zdravstvenih letovanj, ki jih tudi sami nestrpno pričakujemo, pozne, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način obveščanja in prijav na letovanje tako za starše kot za ZPM. Vse naprošamo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo.  O možnosti prijav in o vseh novih informacijah vas bomo obveščali preko Fb profila in spletne strani. Prijava na letovanje bo mogoča na naslednje načine:

  • prijava brez zdravstvenega predloga – možna od 16. 4. 2022 dalje
  • prijava preko zdravstvene predloga (po rezultatih JR in podpisu pogodbe z ZZZS) – trenutno še ni možna
    Na podlagi izkušenj smo se odločili, da trenutno odpremo možnost oddaje prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS). Mesta za letovanje preko zdravstvenega predloga so rezervirana, a pred rezultati ZZZS ne moremo pričeti z navedenimi prijavami.

POMEMBNO: Rezervacija mesta za zdravstveno letovanje ni možna. Navedena prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja ZZZS) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali.

Prijava brez zdravstvenega predloga bo možna od sobote, 16. 4. 2022 dalje. Pojavlja se bojazen, da bi kasnejši začetki postopkov prijav zaradi prevelikega števila prijav naenkrat, organizacijsko povzročili časovne težave pri obravnavi le-teh. ZPM je kandidirala na JR ZZZS za organizacijo zdravstvenih letovanj za UE Ljubljana, UE Kamnik in UE Vrhnika, UE Ilirska Bistrica (prijave za letovanje možne le v 5. izmeni) in UE Postojna (prijave za letovanje Postojne in Pivke bodo potekale izključno preko DPM Po-Pi v terminu 1. in 4. izmene), ter izključno za otroke iz socialno nespodbudnega okolja iz UE Cerknica (5. izmena) , UE Grosuplje (1. in 5. izmena)  in UE Litija (2. izmena). Za sofinancirano zdravstveno letovanje iz UE Cerknica, Grosuplje in Litija se obrnite na druge izvajalce letovanj.

Rezultati JR ZZZS žal še niso znani. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje na naveden način samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO). Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo tisti otroci in šolarji, ki so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022) ali  imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva ali več zapisov od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022).

TERMINI

1. izmena    3. 7. – 13. 7. 2022                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
2. izmena  13. 7. – 23. 7. 2022                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
3. izmena  23. 7. – 30. 7. 2020 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
4. izmena  30. 7. –   9. 8. 2022                 od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)
5. izmena    9. 8. – 19. 8. 2022                 od 5 do vključno 17 let  (vrtec, osnovna in srednja šola)
6. izmena  20. 8. – 27. 8. 2022 (7 dni)     od 5 do 15 let  (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5.izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 335,00 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 360,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga (predvideno, saj letovanje in cena še nista potrjena s strani ZZZS)

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 71,70 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 96,70 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 234,50 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 252,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga (predvideno, saj letovanje in cena še nista potrjena s strani ZZZS)

otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……… 50,19 €
otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah……….. 67,69 €
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ljubljana, Kamnik, Komenda, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od sobote, 16. 4. 2022 dalje bo možna oddaja prijave brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS) na poletno letovanje otrok v Pacugu. Prijavnica je dosegljiva na prvi strani naše spletne strani. Oddaja prijave preko zdravstvenega predloga bo mogoča šele po rezultatih JR in podpisu pogodbe z ZZZS. Ko bodo zdravstveni predlogi v ZD bomo pričeli tudi s prijavami na zdravstveno letovanje (mesta za to so rezervirana). Informacija o tem bo objavljena na našem Fb profilu in spletni strani.

POMEMBNO: Navedena prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi brez sofinanciranja ZZZS) poskušal uveljavljati predlog zdravnika, bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem (z novim datumom) uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM to tudi to leto striktno upoštevali.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5 leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 17 leta starosti (SŠ). V 5 izmeni je število mladostnikov starih od 16 in 17 let omejeno. Prijavo mladostnika, kateremu je bil v preteklosti izrečen vzgojni ukrep na letovanju, ima ZPM pravico zavrniti.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Po pravilno izpolnjeni in poslani prijavnici boste na vaš e-mail (naveden v prijavnici) prejeli potrdilo o uspešno oddani prijavnici. V kolikor potrdila niste prejeli, prijavnica ni bila pravilno izpolnjena ali oddana. ZPM bo prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na dom pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drug izvod in račun ostaneta stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Predvideno, potrjeno bo po znanih rezultatih JR ZZZS

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest starši za otroka s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah. Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Ilirska Bistrica (samo 5. izmena), Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki prevzamejo pri otrokovem osebnem zdravniku. Informacijo od kdaj bodo zdravstveni predlogi pri zdravnikih v ZD bomo objavili na naši spletni strani in Fb profilu. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga nato uredite prijavo na ZPM. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejemamo). Original zdravstveni predlog mora biti v roku 5 delovnih dni od prijave poslan po pošti na ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. oddan v nabiralnik ZPM na zunanji steni stavbe na sedežu ZPM. V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan, zdravstveni predlog ne bo obravnavan.

DODATNI PROGRAMI

Otroci s posebnimi potrebami in zahtevnejšimi zdravstvenimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo le z odobritvijo s strani ZPM in učitelja dodatnega programa. Otroci s težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti tečaja potapljanja.

“OCTOPUS” MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hišici spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstavitev potapljanja poteka v skupini v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo. Cena potapljanja vključuje izposojo vse potrebne opreme in vaditelja. Pogoji za udeležbo so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter morja in zdravstvena sposobnost. Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: vse izmene letovanj.

Cena potapljanja: 30,00 €

Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

TEČAJ JADRANJA

Otroci se lahko na letovanju v času 1. in 4. izmene vključijo v tečaj jadranja z jadrnico Optimist. Naučijo se sestaviti jadrnico, osvojijo praktične tehnike jadranja in razvijejo sposobnost hitrega odločanja. Cena tečaja zajema izposojo jadrnice, potrebno opremo in vaditelja. Pogoja za udeležbo v tečaju sta minimalna starost 9 let (fizična moč otroka) in dobro znanje plavanja. Jadranje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok. ZPM si pridržuje pravico, da zaradi višje sile (npr. slabo vreme, brezveterje ipd.) ne izvede tečaja. V tem primeru povrne stranki vplačane stroške tečaja v višini neizvedenih ur (jadranje poteka minimalno 12 ur).

Termini tečaja jadranja: 1. in 4. izmena

Cena tečaja jadranja: 70,00 €

Plačilo programa jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava na tečaj ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

  • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
  • dan in ura prejete prijave.