POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

 In Novice

V torek, 7. 5. 2019 ob 7.00 pričeli z vpisi v poletno počitniško varstvo. To je enotni datum začetka prijave, ki ga je določila MOL. Prijava pred tem datumom ni dovoljena. Prijave bomo sprejemali do zasedbe prostih mest.
Varstvo bomo izvajali na OŠ Vrhovci, od 1. 7. do 19. 7. 2019, od 7. do 16.15 ure. Prijavite lahko učence od 1. do 5. razreda OŠ.

PLAČLJIVO VARSTVO
Cena varstva je 10,00 eur/dan. Vaš otrok je lahko v varstvu vse tri tedne, od tega en teden v sofinanciranem (v kolikor ima otrok stalno bivališče v MOL in so prosta mesta še na voljo) in teden ali dva v plačljivem varstvu.

SOFINANCIRANO VARSTVO

Sofinancirano varstvo je namenjeno samo otrokom, ki imajo stalno bivališče na območju MOL. Sofinancer programa je MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Cena sofinanciranega varstva je za 28 udeležencev 5 eur/dan. Posamezen otrok je v to varstvo lahko vključen le 1 teden. Prijava za manj kot en teden ni možna. Dokler bodo na voljo prosta mesta, si lahko sami izberete kateri teden bo otrok vpisan v sofinancirano varstvo.
Otroke, ki imajo stalno prebivališče izven MOL, lahko prijavite v plačljivo varstvo, ki ni sofinancirano s strani MOL.

Kot ponavadi bomo poskrbeli za dobro razpoloženje in zanimiv program.

Prijava bo možna le prek spletnega obrazca, ki bo od torka, 7. maja, od predvidoma od 7.00 dalje, dosegljiv na naši spletni strani.