POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

 In Novice

Prijave v poletno počitniško varstvo sprejemamo do zasedbe prostih mest od 8. 5. 2017 dalje. Prijavo je trenutno možno oddati le preko e-pošte.
Varstvo je namenjeno otrokom od 1. do 5 razreda OŠ in se bo izvajalo na OŠ Vrhovci, od 26. 6. do 14. 7. 2017, od 7. do 16.ure.

BREZPLAČNO VARSTVO

Sofinancer programa je MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. V skladu z JR MOL bo zato varstvo za 28 udeležencev brezplačno. Posamezen otrok je v program brezplačnega varstva lahko vključen le 1 teden, nato lahko otrok obiskuje plačljivo varstvo. Prijava v brezplačno varstvo za manj kot en teden ni možna. Dokler bodo na voljo prosta mesta, lahko sami izberete kateri teden bo otrok vpisan. Brezplačno varstvo je namenjeno samo otrokom, ki imajo stalno bivališče na območju MOL. Otroke, ki imajo stalno prebivališče izven MOL, lahko prijavite v plačljivo varstvo.

PLAČLJIVO VARSTVO
Vzporedno brezplačnemu varstvu bomo imeli skupino, ki bo plačljiva. Otroka lahko prijavite v varstvo od 26. 6. do 14. 7. 2017. Cena varstva je 9,00 eur/dan. Vaš otrok je lahko v varstvu vse tri tedne, od tega en teden brezplačno (v kolikor so še prosta mesta) in teden ali dva v plačljivem varstvu.

PRIJAVA
Za prijavo lahko, od ponedeljka, 8. 5. dalje, pokličete na tel.št. 0820563 18 ali pošljete mail na info@zpmvic.si. Ob prijavi na mail obvezno napišite:

  1. ime in priimek otroka,
  2. naslov otrokovega stalnega bivališča,
  3. razred in šolo, ki jo obiskuje,
  4. termin (datumsko) v katerega prijavljate otroka v varstvo,
  5. ime staršev in številko mobilnega telefona,
  6. morebitne posebnosti otroka (ADHD, vedenjske in čustvene posebnosti, alergije…) – v kolikor otrok nima posebnosti, prosim napišite: ni posebnosti.

Kot ponavadi bomo poskrbeli za dobro razpoloženje in zanimiv program. Lepo vabljeni v našo družbo.