VZGOJITELJ, ŠPORTNI ANIMATOR NA LETOVANJU OTROK PACUG 2020

 In Novice

Spremljevalec, spremljevalka otrok na letovanjih – neprecenljiva izkušnja, ki vam ostane za celo življenje. Pridružite se nam v vlogi vzgojitelja, vzgojiteljice ali športno-družabnega animatorja, animatorke in skupaj poskrbimo za nasmehe ter veselje otrok in mladostnikov.

Zveza prijateljev mladine Lj. Vič-Rudnik (ZPM) vabi k sodelovanju odgovorne, strpne, prijazne in komunikativne osebe, različnih izobrazbenih profilov, s smislom in veseljem do dela z otroki ter mladostniki. Poudarek je na želji po delu z otroki in mladostniki ter spoštovanju kodeksa etičnih načel in predpisanih pravil letovanja. ZPM želi s svojimi programi zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, saj na letovanja prihajajo tako otroci iz dobro situiranih družin, kot tudi iz manj spodbudnega okolja. Počitniški program letovanja vključuje raznovrstne dejavnosti (ustvarjalne in raziskovalne delavnice, športne aktivnosti, zabavne in animacijske večere, zabavni program na plaži, različne družabne in socialne igre ipd.), program izmene spremljevalci sestavijo sami v sodelovanju s pedagoško vodjo izmene.

Od vzgojiteljev in animatorjev pričakujemo pripravljenost na izobraževanja za delo z otroki in mladostniki, pridobivanje novega oz. obnavljanje že obstoječega znanja, ponujamo pa tudi možnost sodelovanja v programih za otroke in mladostnike, ki se odvijajo v Ljubljani.

 PRIJAVE

Pred izpolnjevanjem prijavnice morate na spletni strani potrditi piškotke (na monitorju v desnem spodnjem kotu).

Za prijavo je potrebno izpolniti spletno prijavnico za želeno vlogo na letovanju. V primeru, da se ob prijavi ne morete odločiti ali bi želeli sodelovati kot vzgojitelj ali športno-družabni animator, izpolnite ločeno obe prijavnici.  Sprejemamo le prijavnice, ki so izpolnjene v celoti, nepopolne prijavnice ZPM ne bo obravnavala. Rok za oddajo je naveden v prijavnici. Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Ob prijavi je potrebno na ZPM posredovati sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«, zato da preverijo tudi evidence o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo dobite približno v dveh dneh od oddaje vloge.

Za vse, ki se za delo vzgojitelja, animatorja prijavljate prvič in dela na letovanju še ne poznate bo organizirano srečanje, kjer boste spoznali sam potek in vašo vlogo na letovanju. Termin srečanja bo javljen po umiritvi situacije s koronavirusom. Srečanje bo potekalo ob 17. uri v veliki dvorani UE Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana. Vsi novo prijavljeni boste obvestilo o uvodnem srečanju prejeli preko e-pošte, objavljeno bo tudi na naši spletni strani in FB profilu. Za vse potrjene v ožji izbor je obvezna prisotnost na brezplačnem vikend izobraževalnem seminarju za vzgojni kader v letovišču Pacug, predvidoma v mesecu maju 2020. Prevoz na seminar je organiziran, odhod z avtobusom je v petek ob 16.45 uri iz Ljubljane.

Končni izbor vzgojnega kadra bo izveden na srečanju pedagoških vodij in nato se obvesti vse kandidate o izboru.

 MERILA IN PRIČAKOVANJA do vzgojitelja/animatorja:

 • samostojna, zrela in odgovorna oseba s smislom ter veseljem za delo z otroki in mladostniki
 • srednješolska izobrazba – DOKONČANA SREDNJA ŠOLA ŽE OB PRIJAVI
 • zaželene izkušnje pri delu z otroki in mladostniki
 • sposobnost samostojnega vodenja skupine otrok ali mladostnikov
 • sposobnost timskega dela
 • motivacijske in animacijske sposobnosti
 • uspešno opravljeno izobraževanje za vzgojni kader v organizaciji ZPM Lj. Vič-Rudnik (seminar predvodma v mesecu maju)
 • obvezna udeležba na sestankih vzgojnega kadra s pedagoškim vodjem (junij, julij)
 • obvezna udeležba na roditeljskem sestanku s starši (par dni pred odhodom na letovanje)
 • priprava in izvedba vsaj treh interesnih dejavnosti (delavnice, večerni program, dnevna animacija…-dogovor z ostalim vzgojnim kadrom in pedagoško vodjo)
 • ŠPORTNO- DRUŽABNI ANIMATOR : obvezno potrdilo o opravljenem tečaju za učitelja plavanja

 PREDNOSTI PRI IZBORU:

 • aktivno sodelovanje v ostalih programih ZPM Lj. Vič-Rudnik (razne delavnice in prireditve ob Tednu otroka, mesecu decembru ipd.)
 • opravljen tečaj za vaditelja plavanja ali učitelja plavanja
 • izobrazba pedagoške smeri