ZIMSKE POČITNICE 2022

PRIJAVA NA ZIMSKE POČITNICE 2022
(izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami)

Zimske počitnice lahko preživimo tudi na obali. Zimski športi ne veselijo vsakega otroka in mladostnika, a vendar bi si ta želel počitnice preživeti v družbi prijateljev? Pridruži se lahko sovrstnikom v raju na slovenski obali, kjer dogodivščine nikoli niso enake. Zabavne in razgibane počitnice v Pacugu, kjer se srečajo prijatelji, kjer so doma vesele igre, kjer se vsakdo nauči kaj novega.

Vabimo vas, da izpolnite naslednjo prijavnico, mi pa se bomo potrudili, da bodo zimske počitnice ustvarile nove spomine in stkale nova prijateljstva.

Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na zimske počitnice. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe  zimskih počitnic 2020 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

TURISTIČNI BON- Zimske počitnice v Pacugu je možno uveljavljati le bon iz leta 2020. Bon 21 v Otroškem letovišču žal ni možno koristiti. V kolikor na prijavnici ne bo označeno »Uveljavljam turistični bon«, kasneje to ne bo mogoče spremeniti.


Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana. ZPM LJ. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da v primeru »višje sile« odpove letovanje. V tem primeru se vsa vplačana sredstva povrnejo na osebni TRR s katerega je bilo izvedeno plačilo letovanja
 
ZIMSKE POČITNICE 2022 Termin: 20. 2. – 25. 2. 2022  

PODATKI O OTROKU

Stalno prebivališče


POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA

Posebnosti otroka

Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka. ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more odgovarjati za varnost in zdravje otrok, če nima vseh potrebnih podatkov. Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM, saj le tako zagotavljate pravilno okolje za otroka). V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.

Zahtevnejše zdravstvene potrebe

Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. epilepsija, sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.

Prijavnice otrok z epilepsijo bodo obravnavane individualno in ko bo ZPM lahko zagotovila ustreznega spremljevalca z ustreznim zdravstvenim znanjem. Otrok z epilepsijo mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva ZPM Vič-Rudnik. Več o pogojih in samem letovanju bomo urejali individualno.

V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Morebitne želje za razvrstitev v skupino

(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imeni in priimka otrok):

a) otroci morajo biti istega spola, izjema so predšolske skupine;
b) dve leti in pol starostne razlike;
c) največ eno ime

PODATKI O STARŠIH

1. Starš / skrbnik
2. Starš / skrbnik
OBVESTILA ZPM Lj Vič-Rudnik (ustrezno označite)

Želim, da me ZPM Lj. Vič-Rudnik na navedeni e-naslov obvešča o dejavnostih, aktivnostih, zimovanjih in letovanjih ZPM Lj. Vič-Rudnik. Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za prejemanje obvestil. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.


ZIMSKE POČITNICE, 6 dni (20. 2. – 25. 2. 2022), cena: 165,00 eur

NAČIN LETOVANJA
TURISTIČNI BON 2020 (na prijavnici označite ali boste koristili turistični bon, saj  po oddaji prijavnice to ne bo več možno).
SAMOPLAČNIŠKO izberete v primeru, da ne boste uveljavljali turistični bon.
CENA: 165 € (cena se zmanjša za znesek koriščenja bona)
CENA: 165 €
Možnost plačila na obroke:
  • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 15 dni pred odhodom na zimovanje)
  • 2 ali 3 obroki (prvi obrok ima datum plačila 8 dni po poslani pogodbi, naslednji mesec dni za tem. Prvi obrok mora biti poravnan najkasneje 5 dni pred odhodom na zimske počitnice)

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

BOLEZNI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

CEPLJENJA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

POŠKODBE

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

POSEBNOSTI OTROKA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *IZJAVA O PRAVILNOSTI PODATKOV


Starš/skrbnik

potrjujem za pravilnost navedenih podatkov v prijavi.