ZIMSKE POČITNICE 2020

PRIJAVA NA ZIMSKE POČITNICE 2020 (izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami)   Zimske počitnice lahko preživimo tudi na obali. Zimski športi ne veselijo vsakega otroka in mladostnika, a vendar bi si ta želel počitnice preživeti v družbi prijateljev? Pridruži se lahko sovrstnikom v raju na slovenski obali, kjer dogodivščine nikoli niso enake. Zabavne in razgibane počitnice v Pacugu, kjer se srečajo prijatelji, kjer so doma vesele igre, kjer se vsakdo nauči kaj novega.   Vabimo vas, da izpolnite naslednjo prijavnico, mi pa se bomo potrudili, da bodo zimske počitnice ustvarile nove spomine in stkale nova prijateljstva.   Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na zimske počitnice. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.   Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe  zimskih počitnic 2020 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
 
ZIMSKE POČITNICE 2020 Termin: 16. 2. – 21. 2. 2020

PODATKI O OTROKU

Stalno prebivališče


POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA

Posebnosti otroka

Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka:
Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD  (odločbo in strokovno mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM) V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.

Zahtevnejše zdravstvene potrebe

Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.

Morebitne želje za razvrstitev v skupino

(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)
Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imena in priimke otrok):

a) otroci morajo biti istega spola;

b) največ dve leti starostne razlike;

c) največ dve imeni, oštevilčena po pomembnosti


PODATKI O STARŠIH

1. Starš / skrbnik
2. Starš / skrbnik
OBVESTILA ZPM Lj Vič-Rudnik (ustrezno označite)

Želim, da me ZPM Lj. Vič-Rudnik na navedeni e-naslov obvešča o dejavnostih, aktivnostih, zimovanjih in letovanjih ZPM Lj. Vič-Rudnik. Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za prejemanje obvestil. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.


CENA POČITNIC IN NAČIN PLAČILA

ZIMSKE POČITNICE, 6 dni (16. 2. – 21. 2. 2020): 165,00 EUR

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

BOLEZNI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

CEPLJENJA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

POŠKODBE

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *

POSEBNOSTI OTROKA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *IZJAVA O PRAVILNOSTI PODATKOV


Starš/skrbnik

potrjujem za pravilnost navedenih podatkov v prijavi.