Prijavnica JESENSKE POČITNICE 2020

PRIJAVA NA JESENSKE POČITNICE  (izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami)

POMEMBNO! Pred izpolnjevanjem prijave na letovanje morate na spletni strani potrditi piškotke (na vrhu zaslona). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Preživimo in se zabavajmo v jesenskih počitnicah na slovenski obali. Otroci in mladostniki si želijo prosti čas preživeti v družbi sovrstnikov. Starši pa si želijo varno okolje za svojega otroka. Zabavne in razgibane počitnice v Pacugu, kjer se srečajo prijatelji, kjer so doma vesele igre, kjer se vsakdo nauči nekaj novega. Cena počitnic vključuje vse izlete in vstopnine, obisk bazena, obisk bližnjih znamenitosti in zanimivosti, (kot npr. Čarobni svet školjk, strunjanske soline, ipd.)

Vabimo vas, da izpolnite naslednjo prijavnico, mi pa se bomo potrudili, da bodo jesenske počitnice ustvarile nove spomine in stkale nova prijateljstva.

Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na jesenske počitnice. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe jesenskih počitnic 2020 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR. ZPM LJ. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da v primeru »višje sile« odpove letovanje. V tem primeru se vsa vplačana sredstva povrnejo na osebni TRR s katerega je bilo izvedeno plačilo letovanja.
JESENSKE POČITNICE 2020

IZBERI TERMIN

PODATKI O OTROKU

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA Kot starš oz. skrbnik vas v namen možnosti omogočanja ustreznega letovanja otroka obveščam o posebnostih navedenega otroka.ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more odgovarjati za varnost in zdravje otrok, če nima vseh potrebnih podatkov.
Posebnosti otroka Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka: Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM) V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Zahtevnejše zdravstvene potrebe Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Prijavnice otrok z epilepsijo bodo obravnavane individualno in ko bo ZPM lahko zagotovila ustreznega spremljevalca z ustreznim zdravstvenim znanjem. Otrok z epilepsijo mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva ZPM Vič-Rudnik. Več o pogojih in samem letovanju bomo urejali individualno.
Druge zahtevnejše zdravstvene potrebe
V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
 
Morebitne želje za razvrstitev v skupino
(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite ime in priimek otroka):

a) otrok mora biti istega spola
b) največ leto in pol starostne razlike;

PODATKI O STARŠIH OZIROMA SKRBNIKIH
1. Starš / skrbnik *
2. Starš / skrbnik

JESENSKE POČITNICE Termini: 24. 10. odhod ob 10. 30 uri in 1. 11. prihod ob 11. 30 uri NAČIN LETOVANJA Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. Letovanje preko zdravstvenega predloga za zgoraj navedene občine je brezplačno.Za upravičenost do brezplačnega letovanja kontaktirajte ZPM na e-naslov pacug@zpmvic.si. Otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1x letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO). V kolikor je otrok letoval preko zdravstvenega predloga v času poletnih počitnic ga ne more uveljaviti za jesenske počitnice. TURISTIČNI BON (na prijavnici označite ali boste koristili turistični bon, saj po oddaji prijavnice to ne bo več možno). SAMOPLAČNIŠKO izberete v primeru, da ne boste uveljavljali zdravstveni predlog ali turistični bon.

NAČIN LETOVANJA
CENA: 280 €

možnost obročnega plačila 
  • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 10 dni pred odhodom na letovanje)
  • 2 ali 3 obroki (mora biti poravnani na dan plačila posameznega obroka na računu) Želeno število obrokov plačila (ustrezno označite) obv. polje*
CENA: 280 € (cena se zmanjša ob upoštevanju koriščenja turističnega bona)
CENA: brezplačno

Vpišite številko kartice zdravstvenega zavarovanja (9-mestna, na kartici ZZZS izpisana nad otrokovim imenom in priimkom z odebeljenim tiskom)

Prazen obrazec Zdravstveni predlog boste prejeli na ZPM Lj. Vič-Rudnik po dogovoru (po pošti, osebno na sedežu..). Pomembno: ZPM Lj. Vič-Rudnik ne odloča o tem ali je vaš otrok upravičen do uveljavljanja zdravstvenega predloga. O tem odloča osebni zdravnik otroka. Zdravstveni predlog mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani osebnega otrokovega zdravnika otroka in v celoti izpolnjen z osebnimi podatki in podpisom. Original zdravstveni predlog mora biti v roku 5 delovnih dni posredovan na ZPM Vič-Rudnik, lahko ga pošljete po pošti ali pa oddate osebno na sedežu ZPM Vič-Rudnik pri vratarju. V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan, zdravstveni predlog ne bo obravnavan.

NAČIN PLAČILA

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

BOLEZNI

CEPLJENJA

POŠKODBE

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

POSEBNOSTI OTROKA ZNANJE PLAVANJA

OMEJITVE PRI PREHRANJEVANJU

DRUGE POSEBNOSTI OTROKA