TERMINI POLETNIH LETOVANJ PACUG 2018

 In Novice

Znani termini poletnih letovanj v Pacugu

1. izmena 4. 7. – 14. 7. 2018 (od 5 leta do 15 leta starosti in 9.razred OŠ)*

2. izmena 14. 7. – 24. 7. 2018 (od 5 leta do 15 leta starosti in 9.razred OŠ)*

3. izmena 24. 7. – 31. 7. 2018 (od 5 leta do 15 leta starosti in 9.razred OŠ)*

4. izmena 31. 7. – 10. 8. 2018 (od 5 leta do 15 leta starosti in 9.razred OŠ)* – LANI 3. izmena

5. izmena 10. 8. – 20. 8. 2018 (od 5 leta do 17 leta starosti in 2.letnik SŠ) – LANI 4. izmena

6. izmena 20. 8. – 27. 8. 2018 ((od 5 leta do 15 leta starosti in 9.razred OŠ)*

* mladostnik, ki zaključuje 9. razred OŠ in je star 16 oz. 17 let se lahko vključi le v 5. izmeno letovanja