Obvezno je potrebno izpolniti polja označena z (*)

ZIMSKE POČITNICE

PODATKI O OTROKU

*
*
*
*
*
*
*

Stalno prebivališče

*
*
*
*

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA

Posebnosti otroka

Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka:
Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD  (odločbo je potrebno predložiti na sedežu ZPM) V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.

Zahtevnejše zdravstvene potrebe

Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.

Morebitne želje za razvrstitev v skupino

(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)
Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imena in priimke otrok):

a) otroci morajo biti istega spola;

b) največ dve leti starostne razlike;

c) največ dve imeni, oštevilčena po pomembnosti


PODATKI O STARŠIH

1. Starš / skrbnik
*
*
*
*
2. Starš / skrbnik

CENA POČITNIC IN NAČIN PLAČILA

ZIMSKE POČITNICE

Otroci s stalnim prebivališčem v občini MOL
Število dni: 6 dni | Cena: 152,50€
Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah
Število dni: 6 dni | Cena: 165,00€
*
*

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*
*
*
*
*
*

BOLEZNI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*
*
*
*

CEPLJENJA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*
*

POŠKODBE, INVALIDNOST

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*
*

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*
*

POSEBNOSTI OTROKA

Ustrezno označite vsa obvezna polja označena z *
*

*
*

*
*

IZJAVA O PRAVILNOSTI PODATKOV


Starš/skrbnik
*

potrjujem za pravilnost navedenih podatkov v prijavi.