PRIJAVA ZA LETOVANJE
(izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami)

Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na letovanje oz. Predloga za zdravstveno letovanje otroka in mladostnika. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

LETOVANJE V PACUGU - IZMENA 2018
*

PODATKI O OTROKU
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA
Posebnosti otroka Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka: Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM) V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.
Zahtevnejše zdravstvene potrebe Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.
Morebitne želje za razvrstitev v skupino
(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imeni in priimka otrok):

a) otroci morajo biti istega spola, izjema so predšolske skupine;
b) največ leto in pol starostne razlike;
c) največ dve imeni, oštevilčeni po pomembnosti

PODATKI O STARŠIH OZIROMA SKRBNIKIH
1. Starš / skrbnik *
*
*
*
2. Starš / skrbnik

DODATNI PROGRAM – »OCTOPUS« - SPOZNAJ POTAPLJANJE
*
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Program se izvaja v vseh izmenah letovanj. Programi potapljanja se bodo izvajali, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Pogoji za udeležbo: minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter morja.

Cena programa (5 ur): 24,00 eur.

Plačilo programa potapljanja

 • Letovanje brez zdravstvene indikacije:
  Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 • Letovanje preko zdravstvenega predloga:
  Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Zaradi višje končne cene se poviša znesek posameznih obrokov plačila. Višina varščine oz. 1. obroka v tem primeru znaša 39,41 eur. (31,41 eur varščina + 8,00 eur program potapljanja).


DODATNI PROGRAM - TEČAJ JADRANJA
*
Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Tečaji jadranja se bodo izvajali, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Pogoji za udeležbo: minimalna starost 9 let, dobro znanje plavanja in veselje do morja ter jadranja.

Cena programa (15 ur): 65,00 eur.

Plačilo programa potapljanja:

 • Letovanje brez zdravstvene indikacije:
  Plačilo tečaja jadranja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 • Letovanje preko zdravstvenega predloga:
  Plačilo tečaja jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Zaradi višje končne cene se poviša znesek posameznih obrokov plačila. Višina varščine oz. 1. obroka v tem primeru znaša 52,41 eur. (31,41 eur varščina + 21,00 eur tečaj jadranja).


PLAČILO
BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA PREKO ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA
Otroci s stalnim prebivališčem: 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena) 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena)
V OBČINI MOL in Ig 305,00 eur 213,50 eur 44,90 eur 31,43 eur
V OSTALIH OBČINAH 330,00 eur 231,00 eur 69,90 eur 48,93 eur
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah:

Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1x letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO)

NAČIN PLAČILA
*

NAČIN LETOVANJA
*
možnost obročnega plačila 
 • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 30 dni pred odhodom na letovanje
 • 2 ali 3 obroki (zadnji obrok mora biti poravnan 10 dni pred odhodom na letovanje)
*
Vpišite številko kartice zdravstvenega zavarovanja (9-mestna, na kartici ZZZS izpisana nad otrokovim imenom in priimkom z odebeljenim tiskom)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE
*
*
*
*
*
*

BOLEZNI
*
*
*
*

CEPLJENJA
*
*

POŠKODBE, INVALIDNOST

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI
*
*

POSEBNOSTI OTROKA ZNANJE PLAVANJA
*

OMEJITVE PRI PREHRANJEVANJU
*
*

DRUGE POSEBNOSTI OTROKA