Prijavnica počitniško varstvo 2022

PRIJAVA ZA POČITNIŠKO VARSTVO
(izpolnijo starši oz. skrbnik)

POMEMBNO!

Pred izpolnjevanjem prijave na letovanje morate na spletni strani potrditi piškotke (na vrhu zaslona). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: manca@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.

Podatki navedni na prijavnici počitniško varstvo bodo uporabljeni za namen počtiniškega varstva in ne bodo posredovani nepooblaščeni tretjim osebam. ZPM Lj. Vič-Rudnik varovanje osebnih podatkov jemlje resno in z njimi ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnh podatkov.
sofinancirano (30 eur / teden) varstvo se lahko prijavijo otroci iz MOL za največ 2 tedna. V nesofinancirano varstvo (90 eur / teden) se lahko prijavijo otroci iz MOL, ki niso dobili mesta v sofinanciranem varstvu in otroci, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in sicer za vse tri tedne.
V sofinancirano (30 eur / teden) varstvo se ni možno več prijaviti, saj so VSA MESTA ZASEDENA. Še vedno se lahko prijavite v nesofinancirano varstvo.

V kolikor otrok nima posebnosti vpišite, da otrok nima posebnosti.

V primeru sofinanciranja varstva se sofinancerju lahko posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, stalni naslov, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranje varstva.