Prijavnica počitniško varstvo 2022

PRIJAVITE LAHKO SAMO UČENCE, KI HODIJO V OŠ VIČ IN OBISKUJEJO ENEGA IZMED PRVIH ŠTIRIH RAZREDOV. PRIJAVA ZA POČITNIŠKO VARSTVO

(izpolnijo starši oz. skrbnik) POMEMBNO!Pred izpolnjevanjem prijave na letovanje morate na spletni strani potrditi piškotke (na vrhu zaslona). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: manca@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Podatki navedni na prijavnici počitniško varstvo bodo uporabljeni za namen počtiniškega varstva in ne bodo posredovani nepooblaščeni tretjim osebam. ZPM Lj. Vič-Rudnik varovanje osebnih podatkov jemlje resno in z njimi ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnh podatkov.
Varstvo (100 eur / teden) je namenjeno izključno učencem OŠ VIČ.

V kolikor otrok nima posebnosti vpišite, da otrok nima posebnosti.

V primeru sofinanciranja varstva se sofinancerju lahko posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, stalni naslov, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranje varstva.