ODHOD 4. IZMENE (Stožice, Ljubljana)

 In Novice

Navodila za odhod 4. izmene letovanja

Odhod in letovanje bo potekalo v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Zahvaljujemo se vam za potrpežljivost in pomoč, da bomo skupaj omogočili, da bo odhod potekal čimbolj mirno.

  • na odhod OBVEZNO PRINESITE IZPOLNJEN VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROK IN IZJAVA STARŠA/SKRBNIKA (preverite na naši spletni strani ali imate pravilni obrazec, saj se je le-ta spreminjal v skladu z navodili NIJZ);
  • na odhodu je obvezna maska za vse prisotne;
  • starši z otrokom stojite v varni razdalji odmaknjeni od avtobusa, ves čas odhoda zagotavljate varno razdaljo do ostalih prisotnih.
     

1. SAMO otrok stopi do vodje avtobusa (ob prvih vratih avtobusa) in odda vprašalnik ter izjavo in ostale dokumente, navodila. Če je potrebno se vzpostavi kolona otrok 1,5 m razmaka med posameznimi otroki.

2. Ko otrok odda vprašalnik se vrne k staršem in skupaj odpeljejo prtlago do šoferja oz. jo naložijo v prtljažnik.

3. Otrok s starši stopi do mesta (na vogalih avtobusa) kje je otrokov vzgojitelj, vzgojiteljica in starši skrbijo za varno razdaljo (ne hodijo do vzgojitelja). V kolikor je nujno potreben pogovor starš v varni razdalji stoji od vzgojitelja in hitro opravi razgovor. Nato se umakne, da lahko morebitni pogovor opravijo tudi drugi starši.

4. Ko skupina z vzgojiteljem vstopi na avtobus, z njega ne iztopa več, zato se poslovite že prej.