ODHOD 2. TERMIN POSTOJNA

 In Novice

Navodila za odhod 2. termina letovanja iz Postojne

Odhod in letovanje bo potekalo v skladu z navodili in priporočili NIJZ.

– na odhod OBVEZNO PRINESITE IZPOLNJEN VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROK IN IZJAVA STARŠA/SKRBNIKA (preverite na naši spletni strani ali imate pravilni obrazec, saj se je le-ta spreminjal v skladu z navodili NIJZ),

– na odhodu je obvezna maska za vse prisotne;

– starši z otrokom stojite v varni razdalji odmaknjeni od avtobusa, ves čas odhoda zagotavljate varno razdaljo do ostalih prisotnih.

1. Vodja avtobusa bo po abecednem seznamu klical otroke.

2. Ko je otrok poklican, SAMO otrok stopi do vodje avtobusa (ob prvih vratih avtobusa) in odda vprašalnik in izjavo ter ostale dokumente ter navodila. Če je potrebno otrok stoji v koloni z 1,5 m razmaka.

2. Otrok se vrne k staršem in skupaj odpeljejo prtlago do šoferja oz. jo naložijo v prtljažnik.

3. Otrok  vstopi na avtobus, z njega ne izstopa več, zato se poslovite že prej.

4. V kolikor je nujno potreben pogovor starša z vzgojiteljem, v varni razdalji vsak starš posamezno stopi do vzgojitelja in hitro opravi razgovor.

4. Ko skupina z vzgojiteljem vstopi na avtobus, z njega ne iztopa več, zato se poslovite že prej.