Pred izpolnjevanjem prijave otroka v varstvo, je potrebno potrditi piškotke (na ekranu je desno spodaj črn kvadrat, kjer se odkljuka piškotke). Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti, sicer vam jo bo pri pošiljanju zavračalo. Prav tako jo bo zavračalo, če ne boste potrdili piškotke predno začnete izpolnjevati prijavnico.

Jesensko varstvo bo od ponedeljka, 25. 10.  do petka 29. 10. 2021. Podatki navedeni na prijavnici počitniško varstvo bodo uporabljeni za namen počitniškega varstva in ne bodo posredovani nepooblaščeni tretjim osebam. ZPM Lj. Vič-Rudnik varovanje osebnih podatkov jemlje resno in z njimi ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Varstvo je za otroke iz MOL brezplačno. Varstvo bomo izvedli, v kolikor bodo to dopuščali pogoji NIJZ.

V primeru sofinanciranja varstva se sofinancerju lahko posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, stalni naslov, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranje varstva.