Prijavnica JESENSKE POČITNICE 2021 
PRIJAVA NA JESENSKE POČITNICE  (izpolnijo starši oz. skrbnik s tiskanimi črkami) POMEMBNO! Pred izpolnjevanjem prijave na Jesenske počitnice morate na spletni strani potrditi piškotke (na vrhu zaslona). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse. Preživimo in se zabavajmo v jesenskih počitnicah na slovenski obali. Otroci in mladostniki si želijo prosti čas počitnic preživeti v družbi sovrstnikov, staršem pa je pomembno varno okolje za njihovega otroka. Zabavne in razgibane počitnice v Pacugu, kjer se srečajo prijatelji, kjer so doma vesele igre, kjer se vsakdo nauči nekaj novega. Cena počitnic vključuje vse izlete in vstopnine, obisk bazena, obisk bližnjih znamenitosti in zanimivosti. Počitnice bodo ponudile raznovrsten program, kjer bo vsakdo našel svojim željam ustrezno aktivnost. Obiskali bomo razstavo školjk, raziskovali skrivnosti Pirana, se po toboganu spuščali v bazen in odpravili na nočni pohod z baklami. V prostih trenutkih bomo ustvarjali umetnije, se preizkušali v športnih aktivnostih, ob tabornem ognju spekli penice, predvsem pa se zabavali. Naši vzgojitelji bodo poskrbeli, da bo varno in zabavno, čakamo le še na otroške nasmehe. Vabimo vas, da izpolnite naslednjo prijavnico, mi pa se bomo potrudili, da bodo jesenske počitnice ustvarile nove spomine in stkale nova prijateljstva.

Plačilo Jesenski počitnic je možno kombinirati s turističnim bonom 2020. Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na jesenske počitnice. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe jesenskih počitnic 2021 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

JESENSKE POČITNICE 2021

TERMIN
JESENSKE POČITNICE 2021
Termin: 24. 10. – 29. 10. 2021

PODATKI O OTROKU

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA Kot starš oz. skrbnik vas v namen možnosti omogočanja ustreznega letovanja otroka obveščam o posebnostih navedenega otroka. ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more odgovarjati za varnost in zdravje otrok, če nima vseh potrebnih podatkov.
Posebnosti otroka Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka: otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM). V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Zahtevnejše zdravstvene potrebe Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen. V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Prijavnice otrok z epilepsijo bodo obravnavane individualno in ko bo ZPM lahko zagotovila ustreznega spremljevalca z ustreznim zdravstvenim znanjem. Otrok z epilepsijo mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva ZPM Lj. Vič-Rudnik. Več o pogojih in samem letovanju bomo urejali individualno.
V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
 
Morebitne želje za razvrstitev v skupino
(pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite ime in priimek otroka):

a) otrok mora biti istega spola,
b) največ leto in pol starostne razlike.

PODATKI O STARŠIH OZIROMA SKRBNIKIH
1. Starš / skrbnik *
2. Starš / skrbnik

JESENSKE POČITNICE 2021
Termin: 24.10. – 29. 10. 2021

NAČIN LETOVANJA
TURISTIČEN BON 2020 (na prijavnici označite ali boste koristili turistični bon, saj  po oddaji prijavnice to ne bo več možno).
SAMOPLAČNIŠKO izberete v primeru, da ne boste uveljavljali turistični bon.

NAČIN LETOVANJA

CENA LETOVANJA JE 157,80€
CENA: 157,80   možnost obročnega plačila 
  • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 10 dni pred odhodom na letovanje)
  • 2 ali 3 obroki (mora biti poravnani na dan plačila posameznega obroka na računu) Želeno število obrokov plačila (ustrezno označite) obv. polje*
CENA:157,80€ (cena se zmanjša za znesek koriščenja bona)
NAČIN PLAČILA

ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

BOLEZNI

CEPLJENJA

POŠKODBE

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

POSEBNOSTI OTROKA ZNANJE PLAVANJA

OMEJITVE PRI PREHRANJEVANJU

DRUGE POSEBNOSTI OTROKA