POLETNA LETOVANJA 2020

 In Novice

Od srede, 20. maja 2020 dalje je za letovanje brez zdravstvenega predloga (prijave brez sofinanciranja ZZZS) mogoča prijava otrok in mladostnikov na letovanje v času šolskih poletnih počitnic v letovišču Pacug. ZPM Lj. Vič-Rudnik je bila s sklepi ZZZS izbrana za izvedbo zdravstvenih letovanj za UE Grosuplje, UE Ilirska Bistrica, UE Kamnik, UE Ljubljana, UE Postojna (prijave za letovanje Postojne in Pivke bodo potekale preko DPM Po-Pi) in UE Vrhnika. Prijave na zdravstveno letovanje bodo mogoče šele po podpisu pogodbe z ZZZS, predvidoma po 1. 6. 2020. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO).

Preberite tudi: Prijave-poletno letovanje Pacug 2020

TERMINI

 1. izmena       4. 7. – 14. 7. 2020                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 2. izmena     14. 7. – 24. 7. 2020                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 3.  izmena    24. 7. – 31. 7. 2020  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 4. izmena     31. 7. – 10. 8. 2020                                    od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 5. izmena     10. 8. – 20. 8. 2020                                   od 5 do 18 let (vrtec, osnovna in srednja šola)
 6. izmena     20. 8. – 27. 8. 2020  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  305,00 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  330,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  47,30 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  72,30 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  213,50 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  231,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  33,11 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  50,61 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko do zasedbe prostih mest uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od 20. maja 2020 dalje lahko trenutno starši/skrbniki prijavite otroka oz. mladostnika na letovanje brez zdravstvenega predloga na naslednji način:

– izpolnite spletno prijavnico.

Osebno v času uradnih ur na sedežu ZPM bo prijava možna šele v mesecu juniju.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete na ZPM Lj. Vič-Rudnik izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5. leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do 18 leta starosti (SŠ). V 5. izmeni je število mladostnikov starih od 16 do 18 let omejeno.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

 • Spletna prijava

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Na podlagi uradne potrditve o možnosti izvedbe poletnih letovanj s strani pristojnih organov (Vlade in NIJZ) bo ZPM prijavitelje obvestila o potrjeni izvedbi letovanja tako, da bo posredovala staršem na dom pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drugi izvod ostane stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

 • Osebno na sedežu ZPM (mogoče šele v mesecu juniju)

V času uradnih ur lahko starši/skrbniki na ZPM Lj. Vič-Rudnik uredite prijavo na letovanje in podpišete pogodbo za letovanje. Račun, plačilne pogoje in ostale informacije dobite ob podpisu pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki prevzamejo osebno pri otrokovem zdravniku. Informacijo od kdaj bodo zdravstveni predlogi pri zdravnikih v ZD bomo objavili na naši spletni strani in Fb profilu. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga nato uredite prijavo na ZPM. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejema).

DODATNI PROGRAMI

TEČAJ JADRANJA
Otroci se lahko na letovanju vključijo v tečaj jadranja z jadrnico Optimist. Naučijo se sestaviti jadrnico, osvojijo praktične tehnike jadranja in razvijajo sposobnost hitrega odločanja. Cena tečaja zajema izposojo jadrnice, potrebno opremo in vaditelja. Pogoja za udeležbo v tečaju sta starost 9 let ali več (fizična moč otroka) in dobro znanje plavanja. Tečaji jadranja se bodo izvajali, če bodo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini tečaja jadranja: 1., 2., 4. in 5. izmena

Cena tečaja: ……….  65,00 €

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 »OCTOPUS« MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hiški spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstavitev potapljanja poteka skozi igro v skupinah v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo in se preizkusijo v podvodnem iskanju Pacija, maskote letovišča. Pogoji za udeležbo  so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter  morja in zdravstvena sposobnost.
Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: vse izmene letovanj.

Cena programa: ………. 27,00 €.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.