POLETNA LETOVANJA PACUG 2019

 In Novice

Od srede, 10. aprila 2019 od 9. ure dalje je mogoča prijava otrok in mladostnikov na letovanje v času šolskih poletnih počitnic v letovišču Pacug. Tudi to leto je možna prijava brez zdravstvenega predloga kot tudi preko njega. Mesta letovanj preko zdravstvenega predloga so omejena, otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1 krat letno (velja za vsa letovanja preko organizacij ZPM in ZLRO).

TERMINI

 1. izmena       3. 7. – 13. 7. 2019                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 2. izmena     13. 7. – 23. 7. 2019                                   od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 3.  izmena    23. 7. – 30. 7. 2019  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 4. izmena     30. 7. –  9. 8. 2019                                    od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)
 5. izmena       9. 8. – 19. 8. 2019                                   od 5 do 17 let (vrtec, osnovna in srednja šola)
 6. izmena     19. 8. – 26. 8. 2019  (7 dni)                      od 5 do 15 let (vrtec in osnovna šola)

CENIK

LETOVANJE, 10 dni (1., 2., 4. in 5. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  305,00 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  330,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  47,30 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  72,30 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

LETOVANJE, 7 dni (3. in 6. izmena)

Letovanje brez zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  213,50 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  231,00 €

Letovanje preko zdravstvenega predloga

 • Otroci s stalnim prebivališčem v MOL in Občini Ig……….  33,11 €
 • Otroci s stalnim prebivališčem v ostalih občinah…………  50,61 €

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko do zasedbe prostih mest uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

PRIJAVA

Od 10. aprila 2019 dalje lahko starši/skrbniki prijavite otroka oz. mladostnika na letovanje na naslednja načina:

– izpolnite spletno prijavnico,

– osebno v času uradnih ur na sedežu ZPM.

Prijavnica mora biti ustrezno izpolnjena. V primeru pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ima ZPM pravico, da prijavnico zavrne. Prijavnice prejete na ZPM izven časa uradnih ur, bodo obravnavane prvi možni dan uradnih ur po prejetju. Na letovanje lahko starši/skrbniki prijavite otroke od 5. leta (starši/skrbniki sami ocenite socialno zrelost otroka) do 15 leta starosti (9. razred OŠ) oz. v 5. izmeni do vključno 17 leta starosti (2. letnik SŠ). V 5. izmeni je število mladostnikov starih 16 in 17 let omejeno.

NAČIN PRIJAVE

Letovanje otrok brez zdravstvene indikacije

 • Spletna prijava

Na spletni strani izpolnite spletno prijavnico. Po prejemu prijavnice in njegovi obravnavi, ZPM na e-naslov pošlje potrdilo o vključitvi otroka oz. mladostnika v izmeno letovanja. V naslednjih dneh nato ZPM na dom pošlje pogodbo za letovanje, račun in plačilne pogoje ter vse potrebne informacije glede letovanja. En podpisan izvod pogodbe stranka vrne na ZPM, drugi izvod ostane stranki. V kolikor podpisana pogodba ni vrnjena v roku, ZPM šteje to kot odpoved pogodbe.

 • Osebno na sedežu ZPM

V času uradnih ur lahko starši/skrbniki na ZPM Lj. Vič-Rudnik uredite prijavo na letovanje in podpišete pogodbo za letovanje. Račun, plačilne pogoje in ostale informacije dobite ob podpisu pogodbe.

Letovanje preko zdravstvene indikacije

Število prostih mest za letovanje preko zdravstvene indikacije je omejeno glede na posamezno letovišče. Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo do zasedbe prostih mest otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Predlog za zdravstveno letovanje starši/skrbniki, od. 19. 4. 2019 lahko prevzamete osebno pri otrokovem zdravniku. Prvo stran predloga izpolnite starši/skrbniki sami. Na podlagi izpolnjenega predloga, v času uradnih ur, uredite prijavo in pogodbo za letovanje oz. pošljete predlog preko navadne pošte na sedež ZPM.

V kolikor starši/skrbniki niste rezervirali mesta na letovanju z izpolnjeno prijavnico, je potrebno ob izpolnjenem Predlogu za zdravstveno letovanje izpolniti tudi spletno prijavnico ali urediti prijavo na sedežu ZPM.  Ustrezno izpolnjen Predlog za zdravstveno letovanje je potrebno v roku 5 dni po izpolnjeni spletni prijavnici dostaviti na sedež ZPM oziroma ga poslati po pošti. ZPM sklepa pogodbe le na podlagi original predloga za zdravstveno letovanje (skeniranih in faksiranih predlogov ne sprejema). V primeru, da ZPM ne prejeme pravočasno Predloga za zdravstveno letovanje, ima pravico do odstopa in izbrisa prejete spletne prijavnice.

MOŽNOST REZERVACIJE MESTA NA LETOVANJU Z NAKAZILOM – VARŠČINO

Rezervacija je možna le v primeru, da starši/skrbniki predvidevate možnost zdravstvenega letovanja in predlogi za zdravstveno letovanje še niso na razpolago pri zdravnikih. V času od pričetka možnosti vpisa otrok oz. mladostnikov na letovanje, do časa, ko bodo na voljo zdravstveni predlogi pri zdravnikih, lahko svojemu otroku oz. mladostniku zagotovite mesto v določeni izmeni z vplačilom varščine. Na prijavnici izpolnite ustrezne rubrike, ki se tičejo letovanja preko zdravstvenega predloga. ZPM na podlagi navedenih rubrik vpiše otroka oz. mladostnika v določeno izmeno, starši/skrbniki pa preko pošte prejmete dopis z vpisno številko otroka oz. mladostnika in navodili za vplačilo varščine. Plačilo varščine mora biti poravnano v navedenem roku (5 dni po prejemu dopisa ZPM). Otrok oz. mladostnik ima s plačilom varščine zagotovljeno mesto na letovanju, vendar se starši/skrbniki zavezujete, da boste zdravstveni predlog prinesli oz. poslali na ZPM takoj, ko ga izpolni zdravnik. Original predlog za zdravstveno letovanje je potrebno urediti najkasneje do 9. 5. 2019. V nasprotnem primeru ima ZPM pravico do odstopa in izbrisa spletne prijavnice letovanja preko zdravstvenega predloga.

V kolikor znesek varščine ni poravnan v roku, ZPM šteje to za odpoved letovanja in mesto odda drugi stranki. Vplačilo varščine se ob sklenitvi pogodbe odšteje od cene letovanja. V primeru, da stranka ne pridobi potrditve predloga s strani zdravnika, se sklene pogodba za letovanje brez zdravstvene indikacije.

DODATNI PROGRAMI

TEČAJ JADRANJA
Otroci se lahko na letovanju vključijo v tečaj jadranja z jadrnico Optimist. Naučijo se sestaviti jadrnico, osvojijo praktične tehnike jadranja in razvijajo sposobnost hitrega odločanja. Cena tečaja zajema izposojo jadrnice, potrebno opremo in vaditelja. Pogoja za udeležbo v tečaju sta starost 9 let ali več (fizična moč otroka) in dobro znanje plavanja. Tečaji jadranja se bodo izvajali, če bodo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini tečaja jadranja: 1., 2., 4. in 5. izmena

Cena tečaja: ……….  65,00 €

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 »OCTOPUS« MINI ŠOLA POTAPLJANJA

Pod vodstvom inštruktorja potapljanja otroci skozi druženje v Oktijevi hiški spoznajo temeljna pravila potapljanja in opremo (potapljanje z jeklenko). Predstvitev potapljnaja poteka skozi igro v skupinah v obliki kviza. Spoznavni potop zaključijo s potopom v plitvini s scuba opremo in se preizkusijo v podvodnem iskanju Pacija, maskote letovišča. Pogoji za udeležbo  so minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja in veselje do plavanja ter  morja in zdravstvena sposobnost.
Potapljanje se bo izvajalo, če bo v posamezi izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.

Termini potapljanja: vse izmene letovanj.

Cena programa: ………. 27,00 €.

Prijave: Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest v posamezni izmeni, zato je obvezna prijava ob prijavi otroka na letovanje. Prijave se upoštevajo in razporejajo po kriterijih:

 • izpolnjeni pogoji za udeležbo,
 • dan in ura prejete prijave.

Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.